Legfrissebb számunk tartalmából

A minimálbér és a garantált bérminimum 2018. Évi emelkedése és hatása

A kötelező legkisebb munkabér (a minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kihirdetésekor már tartalmazta a 2018. január 1-jétől érvényes összeget is, amelyben változás azóta sem következett be. Ennek következtében már most ismert, hogy a 2018. évtől a havi 127.500 forintos minimálbér havi 138.000 forintra, a garantált bérminimum pedig havi 161.000 forintról 180.500 forintra emelkedik.

dr. Futó Gábor

A munkabérből történő levonás lehetőségei és szabályai

A munkabérből történő levonás lehetőségeit és korlátait a Munka Törvénykönyve és a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályozza. Ezek a jogszabályok határozzák meg, hogy milyen esetekben jogosult és milyen esetekben köteles a munkáltató a munkabérből levonást foganatosítani. A levonás során a munkáltató számos előírást köteles figyelembe venni. Többek között a levonás jogcímét és mértékét, több követelés esetén a levonhatóság sorrendjét. Cikkünkben a munkabérből történő levonás szabályait ismertetjük annak érdekében, hogy a munkáltatók könnyebben eligazodjanak a levonási kötelezettség teljesítése során, és a munkavállalók tisztában legyenek azzal, hogy a tartozásuk munkabérből történő levonása jogszerűen történik.

dr. Teszéri-Rácz Ildikó

Az elmaradt munkabér és sérelmi díj adó- és járulékkötelezettsége

A munka világában előfordul, hogy a munkáltató és a munkavállaló a munkaviszony megszűnésekor nem tudnak megállapodni a munkavállalót megillető járandóság összegéről. Ilyen esetekben általában a munkavállaló bírósághoz fordul, melynek eredményeként a bíróság állapítja meg a munkavállalót megillető összeget. A bírósági ítéletek különböző jogcímeken ítélik meg a munkavállalónak járó összeget. Amennyiben a jogcímet nevesítik az adó- és járuléktörvények, akkor ezek alapján könnyen megállapítható kifizetéskor az adó- és járulékkötelezettség, de ha esetlegesen nem találjuk a bírósági ítéletben nevesített jogcímet, akkor a megítélt díjazás tartalma alapján kell meghatározni az adó- és járulékkötelezettséget.

dr. Teszéri-Rácz Ildikó

Július 1-jétől egyes pénzbeli ellátások kizárólag elektronikus úton igényelhetőek

2017. július 1-jétől a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatók a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, táppénz és baleseti táppénz iránti kérelmeket kizárólag elektronikus úton nyújthatják be. Tájékoztatónkból megtudhatja, hogy milyen teendői vannak annak érdekében, hogy az említett ellátásokat elektronikusan igényelhesse.

Mi minősül keresőtevékenységnek?

A társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megállapítása és folyósítása kapcsán állandó kérdés, hogy a különböző ilyen típusú ellátások mellett végezhető-e keresőtevékenység. Cikkünkben most nem azt vesszük sorra, hogy az egyes ellátások mellett mikor és milyen időtartamban végezhető keresőtevékenység, hanem arra keressük a választ, hogy mi minősül keresőtevékenységnek.

Melyik szülőnek jár a családi pótlék, ha már nem élnek együtt, de a közös gyermeket felváltva gondozzák?

A Cst. tv. főszabálya szerint ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg. Gyakori azonban, hogy a szülők nem élnek együtt, elváltak vagy csak a házassági életközösség szűnt meg közöttük.

A nyugdíj szüneteltetése kérelemre, illetve hivatalból

Az öregségi nyugdíj folyósítását önkéntes elhatározással szüneteltetni is lehet, de bizonyos esetekben a saját jogú nyugdíj folyósításának szüneteltetése kötelező a korhatár betöltése előtt, nyugdíj melletti, jogszabályban meghatározott összeget meghaladó kereset esetén, illetőleg a 2013. évtől közszférában, illetve állami szférában fennálló jogviszony esetén.

Munkabaleset vagy üzemi baleset?

Az embert számtalan élethelyzetben érheti baleset. Amennyiben erre a munkahelyen, munkavégzéssel összefüggésben, munkába vagy onnan hazafelé menet kerül sor, azt a jog kiemelten kezeli. Az ilyen baleseteket nevezik a jogszabályok munkavédelmi oldalról munkabaleseteknek, társadalombiztosítási szemszögből pedig üzemi baleseteknek. Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen feltételek fennállása esetén minősülnek a balesetek munkabalesetnek vagy üzemi balesetnek.