Legfrissebb számunk tartalmából

Mi az a közgyógyellátás, mire jogosít és ki jogosult arra?

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 49-52. §-ai tartalmazzák a közgyógyellátásra jogosultság szabályait. A közgyógyellátás tulajdonképpen a társadalmi szolidaritás alapján a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A közgyógyellátási igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) rendelkező személy – külön jogszabályban meghatározottak szerint – térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott

dr. Futó Gábor

Aktualitások a közszférában foglalkoztatottak nyugdíjszüneteltetésével kapcsolatosan

A megelőző évtized második felében kirobbant gazdasági válság a nyugellátások folyósítását sem hagyta érintetlenül. A válság hatásainak ellensúlyozásaképp a kormányzat 2008-tól elsőként csak az öregségi nyugdíjkorhatár alatti nyugellátásban részesülők esetében, majd 2013-től a közszférában dolgozók vonatkozásában is korlátozásokat vezetett be arra az esetre, ha a nyugdíja folyósítása mellett keresőtevékenységet is folytatattak illetve folytatnak, és ezen tevékenységéből jövedelemben részesülnek.

dr. Szeles Balázs

Meddig jogosít a diákigazolvány egészségügyi szolgáltatásra?

Október 31-ig érvényesek a 2015/16-os tanév tavaszi félévének diákigazolványai. Az igazolványok érvényességi idejéhez több dolog is kapcsolódik, köztük az egészségügyi szolgáltatáshoz való jog is. Az orvosi ellátásra, ártámogatott gyógyszer, és gyógyászati segédeszköz ellátásra, azaz az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság sokféle jogcímen illetheti meg az érintett személyeket.

Molnárné dr. Balogh Márta

A KATA esete a speciális nyugdíjnöveléssel

Tegyük fel, hogy a nők 40 évi jogosultsági idejével nyugdíjazott személy 2014. évben főállásúnak nem minősülő egyéni vállalkozó kisadózóként végig fizette a 25 000 forintos tételes adót (KATA). Ez kiváltja többek a között a hatályos TB és nyugdíjszabályok szerinti járulékokat (köztük a nyugdíjjárulékot is). Benyújthat-e a nyugdíjbiztosítási szervhez egy félszázalékos nyugdíjnövelésre irányuló kérelmet?

TB vs. családtámogatás - ha dönteni kell...

Amennyiben a szülő egyidejűleg gyermekgondozási segélyre vagy gyermeknevelési támogatásra és táppénzre, vagy baleseti táppénzre, illetve gyermekgondozási díjra, csecsemőgondozási díjra is jogosult lenne, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.

Vállalkozás az EU területén - ezt kell tudni a TB-jogviszonyokról

Ha egy vállalkozó egyszerre több uniós tagállamban is dolgozik, a lakóhely szerinti foglalkoztatás és a jelentős tevékenység egyaránt fontos lehet a biztosítási kötelezettség megállapításánál. És mi a helyzet, ha közben valahol munkaviszonyt is létesít?