Legfrissebb számunk tartalmából

A nyugdíjbiztosítást érintő változások és aktualitások

A nyugdíjbiztosítási igazgatás 2017. évi szervezeti, illetékességi, hatásköri változásai 2015. április 1-jétől a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok (a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei) kormányhivatali főosztályi szervezetben, a megyékben – megyei illetékességgel – Társadalombiztosítási és Családtámogatási Főosztályként (amely magába foglalta a családtámogatási, egészségbiztosítási, rehabilitációs és nyugdíj szakterületeket), a fővárosban – a fővárosra és Pest megyére kiterjedő illetékességgel – Nyugdíjbiztosítási Főosztályként működtek.

dr. Molnár László

Az üzemi baleset és a társadalombiztosítási ellátások - 2. rész

Előző cikkünkben az üzemi és munkabalesetek sajátosságait, az üzemi baleset kivizsgálását, elbírálását mutattuk be. Jelen cikkünkben – az előző folytatásaként – arra vállalkozunk, hogy az üzemi baleset következtében igénybe vehető baleseti ellátásokkal és az azokkal összefüggő felelősségi, megtérítési szabályokkal ismertessük meg az olvasókat.

dr. Bogdán Zsuzsanna és dr. Balla Csaba

TB a gyakorlatban

Visszaigényelhetővé vált a 15 és a 11,1 százalékos ekho közötti különbözet Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról a 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho-tv.) tartalmaz rendelkezéseket. Az Ekho-tv. a nyugdíjasság voltát két szempontból is kedvező módon kezeli. Egyrészt a nyugdíjas nem 15 százalékos, hanem csak 11,1 százalékos közteher fizetésére kötelezett. Másrészt nyugdíjas esetén nem követelmény, hogy legyen olyan minimálbér tizenkétszeresét elérő jövedelme, amely után a közteherviselés az általános szabályok szerint történik. Így e nélkül is választhatja a törvényben meghatározott összeghatárig ezt a közteher fizetési formát.

dr. Futó Gábor rovata

A KATA esete a speciális nyugdíjnöveléssel

Tegyük fel, hogy a nők 40 évi jogosultsági idejével nyugdíjazott személy 2014. évben főállásúnak nem minősülő egyéni vállalkozó kisadózóként végig fizette a 25 000 forintos tételes adót (KATA). Ez kiváltja többek a között a hatályos TB és nyugdíjszabályok szerinti járulékokat (köztük a nyugdíjjárulékot is). Benyújthat-e a nyugdíjbiztosítási szervhez egy félszázalékos nyugdíjnövelésre irányuló kérelmet?

TB vs. családtámogatás - ha dönteni kell...

Amennyiben a szülő egyidejűleg gyermekgondozási segélyre vagy gyermeknevelési támogatásra és táppénzre, vagy baleseti táppénzre, illetve gyermekgondozási díjra, csecsemőgondozási díjra is jogosult lenne, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.

Vállalkozás az EU területén - ezt kell tudni a TB-jogviszonyokról

Ha egy vállalkozó egyszerre több uniós tagállamban is dolgozik, a lakóhely szerinti foglalkoztatás és a jelentős tevékenység egyaránt fontos lehet a biztosítási kötelezettség megállapításánál. És mi a helyzet, ha közben valahol munkaviszonyt is létesít?