Legfrissebb számunk tartalmából

Kérd és megadatik avagy a NAV fizetési kedvezményeinek rendszere válság idején

A több mint egy éve tartó koronavírus-járvány és az emiatt bekövetkező gazdasági hanyatlás egyre több gazdálkodó szervezetet, egyéni vállalkozót, és magánszemélyt hozott olyan nehéz helyzetbe, hogy már a közterheket sem tudják kigazdálkodni. Ilyen átmeneti fizetésképtelenség egyébként bármikor előfordulhat és a NAV mindenkor méltányosan jár el, a jelenlegi veszélyhelyzetben azonban méginkább felértékelődik minden lehetőség, ami segít átvészelni ezt az időszakot. Jelen cikkünkben a fizetési kedvezményi eljárások rendszerét, az igénybevétel feltételeit és módját mutatjuk be részletesen.

Horváth-Farkas Zsuzsa

A közfoglalkoztatottak bére és az arányos szolgálati idő számítása

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (A továbbiakban: Tny.) 39. §-a szerint, ha egy biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében – ide nem értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (A továbbiakban: Mt.) értelmében teljes munkaidőben, illetőleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidőben, valamint a szakképzési munkaszerződés keretében foglalkoztatottakat – elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, akkor az öregségi nyugdíj kiszámítása* során (az 1996. december 31-ét követő időszak tekintetében) a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe.

dr. Futó Gábor

Az egészségbiztosítási ellátásokkal kapcsolatos feladatok munkahelyváltás esetén

Cikkünkben megvizsgáljuk, hogy munkahelyváltás esetén milyen feladatai vannak a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokat elbíráló szerveknek, illetve, hogy ezen körülménnyel összefüggésben a biztosítottaknak milyen jogaik vannak, és őket milyen kötelezettségek terhelik.

dr. Bogdán Zsuzsanna

Ellenőrzés után felügyelet

A munkaügyi ellenőrzés rendszerét jelentősen megváltoztató, 2021. március 1-jével életbe lépő új törvény mellett csaknem fél tucat jogszabály érintett a hatósági ellenőrzés megváltozott rendszerének átalakulásában. A komplex joganyag áttekintéséhez most újabb segítséget adunk.

A méltányossági táppénz megállapítása

Az egészségbiztosítás rendszerében igénybe vehető pénzbeli ellátásoknak olyan egyértelműen meghatározott jogosultsági feltételei vannak, amelyektől eltérni nem lehet. A táppénz, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj tekintetében ugyanakkor a jogszabály lehetőséget biztosít a méltányosság gyakorlására, valamint egyszeri segély megállapítására.

Mi számít keresőtevékenységnek és mikor?

A keresőtevékenység folytatása számos társadalombiztosítási, családtámogatási és szociális ellátás esetében akadálya a jogosultságnak, illetve a folyósítás csak bizonyos korlátok között megengedett. A foglalkoztatók számára nem könnyű feladat a szabályok pontos alkalmazása, annál is inkább, mivel az egyes jogszabályok alkalmazásában a keresőtevékenység fogalma nem azonos.

Mit vizsgálhat márciustól a foglalkozásfelügyeleti hatóság?

A munkaügyi ellenőrzés 2021. március 1-jével életbe lépő változása ugyan csak egy törvény hatályba lépését jelentette, a hatósági ellenőrzés megváltozott rendszerének áttekintéséhez azonban csaknem fél tucat jogszabályt kell ismernünk és áttekintenünk. Ezúttal az ellenőrzés főbb vizsgálódási köreit tekintjük át és elemezzük.

Korábbi cikkek >>