Legfrissebb számunk tartalmából

Hányféle biztosított mezőgazdasági őstermelő van társadalombiztosítási szempontból?

A mezőgazdasági őstermelő tulajdonképpen egy adójogi fogalom. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. törvény (Szja-tv.) szerint mezőgazdasági őstermelőnek minősül az a 16. életévét betöltött, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, aki a saját gazdaságában az Szja-tv. 6. számú mellékletében felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ide értve az erre a célra rendszeresített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is.

dr. Futó Gábor

A nyugdíjas halálának bejelentése és az elhalálozás miatt fel nem vett nyugdíj

Vajon honnan tudja meg a nyugdíjfolyósító, ha egy nyugdíjas meghal, és így tovább már nem kell fizetnie a nyugdíjat. Az egyik eset, amikor a postás értesül a halálesetről, ezért a posta visszautalja az emiatt fel nem vett ellátást. Emellett tudomásunk van arról, hogy a nyugdíjfolyósító szerv rendszeres elektronikus kapcsolatban van a halotti anyakönyvet vezető állami szervvel.

dr. Futó Gábor

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása során felmerülő kérdések

A foglalkoztatási törvények szempontjából megváltozott munkaképességű személy, aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely- megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek.

Horváth-Farkas Zsuzsa

A KATA esete a speciális nyugdíjnöveléssel

Tegyük fel, hogy a nők 40 évi jogosultsági idejével nyugdíjazott személy 2014. évben főállásúnak nem minősülő egyéni vállalkozó kisadózóként végig fizette a 25 000 forintos tételes adót (KATA). Ez kiváltja többek a között a hatályos TB és nyugdíjszabályok szerinti járulékokat (köztük a nyugdíjjárulékot is). Benyújthat-e a nyugdíjbiztosítási szervhez egy félszázalékos nyugdíjnövelésre irányuló kérelmet?

TB vs. családtámogatás - ha dönteni kell...

Amennyiben a szülő egyidejűleg gyermekgondozási segélyre vagy gyermeknevelési támogatásra és táppénzre, vagy baleseti táppénzre, illetve gyermekgondozási díjra, csecsemőgondozási díjra is jogosult lenne, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.

Vállalkozás az EU területén - ezt kell tudni a TB-jogviszonyokról

Ha egy vállalkozó egyszerre több uniós tagállamban is dolgozik, a lakóhely szerinti foglalkoztatás és a jelentős tevékenység egyaránt fontos lehet a biztosítási kötelezettség megállapításánál. És mi a helyzet, ha közben valahol munkaviszonyt is létesít?