Legfrissebb számunk tartalmából

A családi pótlék aktualitásai

A családi pótlék a családok széles körét érintő olyan támogatás, amely folyamatosan az érdeklődés középpontjában áll, szinte mindenkit érint a szabályozása. Kifizetőt és munkáltatót, munkavállalót és nem munkavállalót. A családi pótlék jelentőségére figyelemmel cikkünkben áttekintjük a 2017. évi változásokat, az összegszerűség alakulását, a kifizetés szabályozását.

Molnár László

TB a gyakorlatban

Öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltő személy kata adóalanyisága és az éves keretösszeg A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) hatályos rendelkezése szerint, amennyiben a nyugdíjkorhatárt be nem töltött nő a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll (egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat), és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi ösz- szegének tizennyolcszorosát (éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell.

dr. Futó Gábor

Ha a nyugdíj megállapítása során a szolgálati időt nem ismerik el vagy tévesen ismerik el

A nyugdíj megállapítása során az egyik legfontosabb jogosultsági feltétel – természetesen a betöltött nyugdíjkorhatár mellett – a megfelelő mértékű szolgálati idő megléte. Ugyanakkor a szolgálati idő nem csupán a nyugdíjjogosultságot alapozza meg, hanem annak összegét is alapvetően befolyásolja. Minél magasabb a szolgálati időnk, az átlagkereset annál nagyobb százalékos mértékében kerül a nyugdíj összege megállapításra.

dr. Szeles Balázs

A gyermekápolási táppénzre vonatkozó változások

A gyermekápolási táppénz vonatkozásában már 2016. július 1-jei hatállyal sor került módosításra, mely növelte a szülők által igénybe vehető gyermekápolási táppénzes napok számát.

A nyugdíj szüneteltetése kérelemre, illetve hivatalból

Az öregségi nyugdíj folyósítását önkéntes elhatározással szüneteltetni is lehet, de bizonyos esetekben a saját jogú nyugdíj folyósításának szüneteltetése kötelező a korhatár betöltése előtt, nyugdíj melletti, jogszabályban meghatározott összeget meghaladó kereset esetén, illetőleg a 2013. évtől közszférában, illetve állami szférában fennálló jogviszony esetén.

Munkabaleset vagy üzemi baleset?

Az embert számtalan élethelyzetben érheti baleset. Amennyiben erre a munkahelyen, munkavégzéssel összefüggésben, munkába vagy onnan hazafelé menet kerül sor, azt a jog kiemelten kezeli. Az ilyen baleseteket nevezik a jogszabályok munkavédelmi oldalról munkabaleseteknek, társadalombiztosítási szemszögből pedig üzemi baleseteknek. Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen feltételek fennállása esetén minősülnek a balesetek munkabalesetnek vagy üzemi balesetnek.

TB vs. családtámogatás - ha dönteni kell...

Amennyiben a szülő egyidejűleg gyermekgondozási segélyre vagy gyermeknevelési támogatásra és táppénzre, vagy baleseti táppénzre, illetve gyermekgondozási díjra, csecsemőgondozási díjra is jogosult lenne, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.