Legfrissebb számunk tartalmából

A mezőgazdasági őstermelő társadalombiztosítása

A mezőgazdasági őstermelők körében gyakran merül fel kérdésként, hogy mikor lesz a mezőgazdasági őstermelő biztosított, milyen járulékokat kell megfizetnie, kell-e a társadalombiztosítási közterheket megfizetnie, ha egyéb keresőtevékenységet is folytat. Cikkünkben részletes tájékoztatást adunk az őstermelők biztosítási jogviszonyáról, és az ennek keretében fizetendő társadalombiztosítási közterhekről, valamint az őstermelő családi járulékkedvezményéről.

dr. Radics Zsuzsanna

A kiskorú mezőgazdasági őstermelő

Fiatal lány most lett 16 éves, kimaradt a középiskolából és mezőgazdasági őstermelő lett. Kérdésként merült fel, hogy lehet-e kiskorúként biztosított mezőgazdasági őstermelő, azaz köteles- e valamilyen járulékfizetésre.

dr. Futó Gábor

A társasházi közös képviselő társadalombiztosítási jogállása

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Társasházi tv.) kimondja, hogy a társasház tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban: közösség) az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit. A perbeli cselekvőképesség a közös képviselőt (az intézőbizottság elnökét) illeti meg. A társasháznak vagy a tulajdonostársaknak ezzel ellentétes rendelkezése harmadik személyekkel szemben hatálytalan. Egy társasház alapítása ügyvéd által ellenjegyzett alapító okirat elfogadásával történik, az alapításhoz a társasháztulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges.

dr. Futó Gábor

Melyik szülőnek jár a családi pótlék, ha már nem élnek együtt, de a közös gyermeket felváltva gondozzák?

A Cst. tv. főszabálya szerint ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg. Gyakori azonban, hogy a szülők nem élnek együtt, elváltak vagy csak a házassági életközösség szűnt meg közöttük.

A nyugdíj szüneteltetése kérelemre, illetve hivatalból

Az öregségi nyugdíj folyósítását önkéntes elhatározással szüneteltetni is lehet, de bizonyos esetekben a saját jogú nyugdíj folyósításának szüneteltetése kötelező a korhatár betöltése előtt, nyugdíj melletti, jogszabályban meghatározott összeget meghaladó kereset esetén, illetőleg a 2013. évtől közszférában, illetve állami szférában fennálló jogviszony esetén.

Munkabaleset vagy üzemi baleset?

Az embert számtalan élethelyzetben érheti baleset. Amennyiben erre a munkahelyen, munkavégzéssel összefüggésben, munkába vagy onnan hazafelé menet kerül sor, azt a jog kiemelten kezeli. Az ilyen baleseteket nevezik a jogszabályok munkavédelmi oldalról munkabaleseteknek, társadalombiztosítási szemszögből pedig üzemi baleseteknek. Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen feltételek fennállása esetén minősülnek a balesetek munkabalesetnek vagy üzemi balesetnek.

A gyermekápolási táppénzre vonatkozó változások

A gyermekápolási táppénz vonatkozásában már 2016. július 1-jei hatállyal sor került módosításra, mely növelte a szülők által igénybe vehető gyermekápolási táppénzes napok számát.