Legfrissebb számunk tartalmából

A nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugellátása a gyakorlatban

A nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugellátásának jogintézménye a 2011. január 1-je óta történt bevezetése óta igen nagy népszerűségnek örvend. Évente több tízezer főre tehető azon igénylők száma, akik ezen kedvezményes nyugdíjazási lehetőséggel élni kívánnak. Az alábbi cikk kapcsán a jogosultság igénybevételét segítendő, összefoglaló módon kerül bemutatásra mindazon ismeretanyag, amit a nők kedvezményes öregségi nyugellátása kapcsán tudni érdemes.

Szeles Balázs

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének hatása a főfoglalkozású vállalkozók járulékfizetési kötelezettségére

A minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet 2016 decemberében a minimálbér összegét 15 százalékkal, a garantált bérminimum összegét 25 százalékkal emelte. A „kötelező” béremelések ellentételezéseként a szociális hozzájárulási adó, valamint az egészségügyi hozzájárulás mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent. Az emelésnek és a csökkenésnek kompenzálnia kell egymást. Lássuk mi valósult meg a kompenzációból.

dr. Futó Gábor

Az Európai Unió tagállamaiban megszerzett szolgálati idő összeszámítása

Azzal, hogy Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, megnyíltak a tagállami munkaerőpiacok a magyar munkavállalók előtt is. Ezt kihasználva nagyon sokan éltek a külföldi munkavállalás lehetőségével, és szereztek szolgálati időt különböző tagországokban. Sokan vannak azok a munkavállalók is, akik még a csatlakozás előtt dolgoztak az Unió valamelyik tagállamában. Számukra ezzel a lépéssel megnyílt a lehetőség, hogy nyugellátás iránti igényüket a külföldön szerzett szolgálati idejük alapján is érvényesíthessék.

dr. Villányi Zsuzsanna

A KATA esete a speciális nyugdíjnöveléssel

Tegyük fel, hogy a nők 40 évi jogosultsági idejével nyugdíjazott személy 2014. évben főállásúnak nem minősülő egyéni vállalkozó kisadózóként végig fizette a 25 000 forintos tételes adót (KATA). Ez kiváltja többek a között a hatályos TB és nyugdíjszabályok szerinti járulékokat (köztük a nyugdíjjárulékot is). Benyújthat-e a nyugdíjbiztosítási szervhez egy félszázalékos nyugdíjnövelésre irányuló kérelmet?

TB vs. családtámogatás - ha dönteni kell...

Amennyiben a szülő egyidejűleg gyermekgondozási segélyre vagy gyermeknevelési támogatásra és táppénzre, vagy baleseti táppénzre, illetve gyermekgondozási díjra, csecsemőgondozási díjra is jogosult lenne, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.

Vállalkozás az EU területén - ezt kell tudni a TB-jogviszonyokról

Ha egy vállalkozó egyszerre több uniós tagállamban is dolgozik, a lakóhely szerinti foglalkoztatás és a jelentős tevékenység egyaránt fontos lehet a biztosítási kötelezettség megállapításánál. És mi a helyzet, ha közben valahol munkaviszonyt is létesít?