Legfrissebb számunk tartalmából

Járhat-e kártérítés, ha a hatóság hibája miatt nem állapítják meg időben a nyugdíjat

Adott tényállás szerint egy 1956-os születésű nő úgy gondolta, hogy hamarosan megszerzi a nők 40 évi jogosultsági idejét, így még a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba szeretne menni. Egy 1956-ban született nő nyugdíjra jogosító korhatára egyébként a 64. életév betöltését követő 183. nap, ami ugye még odébb van. Erről a tervéről beszélt munkáltatójával is, ahol ezt a döntését nem fogadták kitörő örömmel, hiszen igen jó munkaerőnek tartották, nehéz lenne szaktudását mással pótolni.

Az egészségügyi szolgáltatások fedezete

A magyar egészségügyi szolgáltatás 1992. július 1. napjától jár állampolgári jog helyett biztosítási alapokon járulékfizetés ellenében. Mostanában oda jutottunk, hogy Magyarországon mindenki kivétel nélkül csak valamilyen járulékfizetés ellenében jogosult egészségügyi szolgáltatásra. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényünk (Ebtv.) szerint az egészségügyi szolgáltatások azonos szakmai tartalommal illetik meg az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosult személyeket. Tehát egyformán azokat, akik ellátásra biztosítottként jogosultak és azokat, akik egyéb jogcímen jogosultak erre.

dr. Futó Gábor

A nyugdíjfolyósító igazgatóság jelene és várható jövője

A téma aktualitását a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban, illetve a Kormány 1344/2016. (VII. 16.) határozata a Magyar Államkincstár átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól indokolják.

dr. Molnár László

A KATA esete a speciális nyugdíjnöveléssel

Tegyük fel, hogy a nők 40 évi jogosultsági idejével nyugdíjazott személy 2014. évben főállásúnak nem minősülő egyéni vállalkozó kisadózóként végig fizette a 25 000 forintos tételes adót (KATA). Ez kiváltja többek a között a hatályos TB és nyugdíjszabályok szerinti járulékokat (köztük a nyugdíjjárulékot is). Benyújthat-e a nyugdíjbiztosítási szervhez egy félszázalékos nyugdíjnövelésre irányuló kérelmet?

TB vs. családtámogatás - ha dönteni kell...

Amennyiben a szülő egyidejűleg gyermekgondozási segélyre vagy gyermeknevelési támogatásra és táppénzre, vagy baleseti táppénzre, illetve gyermekgondozási díjra, csecsemőgondozási díjra is jogosult lenne, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.

Vállalkozás az EU területén - ezt kell tudni a TB-jogviszonyokról

Ha egy vállalkozó egyszerre több uniós tagállamban is dolgozik, a lakóhely szerinti foglalkoztatás és a jelentős tevékenység egyaránt fontos lehet a biztosítási kötelezettség megállapításánál. És mi a helyzet, ha közben valahol munkaviszonyt is létesít?