Legfrissebb számunk tartalmából

A bedolgozói jogviszony előnyei és hátrányai a való világban

Házassági életközösségben elő férj munkaviszonya évekkel ezelőtt megszűnt. Jelenleg már semmilyen álláskeresési ellátásban nem részesül, elhelyezkednie eddig sehol sem sikerült. Így aztán a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 39. § (2) bekezdése szerint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére vált kötelezetté. Ezt a járulékot – a törvény adta lehetőséggel élve, mivel a férjnek nem volt olyan jövedelme, amelyből fizetni tudta volna – a feleség átvállalta helyette, fizette is rendszeresen az adóhatósághoz, legutóbb már 2017. január hónaptól a felemelt havi 7.110 forintos összegben.

dr. Futó Gábor

A biztosítási jogviszony megítélése, ha a munkaviszonyban álló mezőgazdasági őstermelő gyermeket szül, és emiatt fizetés nélküli szabadságát tölti

Esetünkben egy fiatal nő mezőgazdasági őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató gazdálkodó család tagja. Hosszú évek óta munkaviszonyban áll teljes munkaidős foglalkoztatás keretében. Februárban gyermeket szült, a csecsemőgondozási díjat igénybe vette, ezt követően a gyermek kétéves koráig gyermekgondozási díjat vesz igénybe, majd a gyermek kétéves korát követően a gyermekkel még otthon maradna gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása mellett.

dr. Futó Gábor

Mi minősül úti balesetnek?

Az üzemi baleset fogalmát a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. (a továbbiakban: Ebtv.) törvény határozza meg, egyébként a nyugdíjbiztosításra kiterjedően is. Üzemi baleset (foglalkozási megbetegedés) esetén az általánoshoz képest jóval kedvezőbb társadalombiztosítási ellátások (szolgáltatások) állapíthatóak meg. Ezek: baleseti egészségügy szolgáltatás (térítésmentesen nyújtott gyógyszer, egyéb ellátás), baleseti táppénz, baleseti járadék, baleseti hozzátartozói nyugellátások.

dr. Futó Gábor

Mi minősül keresőtevékenységnek?

A társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megállapítása és folyósítása kapcsán állandó kérdés, hogy a különböző ilyen típusú ellátások mellett végezhető-e keresőtevékenység. Cikkünkben most nem azt vesszük sorra, hogy az egyes ellátások mellett mikor és milyen időtartamban végezhető keresőtevékenység, hanem arra keressük a választ, hogy mi minősül keresőtevékenységnek.

Melyik szülőnek jár a családi pótlék, ha már nem élnek együtt, de a közös gyermeket felváltva gondozzák?

A Cst. tv. főszabálya szerint ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg. Gyakori azonban, hogy a szülők nem élnek együtt, elváltak vagy csak a házassági életközösség szűnt meg közöttük.

A nyugdíj szüneteltetése kérelemre, illetve hivatalból

Az öregségi nyugdíj folyósítását önkéntes elhatározással szüneteltetni is lehet, de bizonyos esetekben a saját jogú nyugdíj folyósításának szüneteltetése kötelező a korhatár betöltése előtt, nyugdíj melletti, jogszabályban meghatározott összeget meghaladó kereset esetén, illetőleg a 2013. évtől közszférában, illetve állami szférában fennálló jogviszony esetén.

Munkabaleset vagy üzemi baleset?

Az embert számtalan élethelyzetben érheti baleset. Amennyiben erre a munkahelyen, munkavégzéssel összefüggésben, munkába vagy onnan hazafelé menet kerül sor, azt a jog kiemelten kezeli. Az ilyen baleseteket nevezik a jogszabályok munkavédelmi oldalról munkabaleseteknek, társadalombiztosítási szemszögből pedig üzemi baleseteknek. Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen feltételek fennállása esetén minősülnek a balesetek munkabalesetnek vagy üzemi balesetnek.