Legfrissebb számunk tartalmából

Egy sokat vitatott új szabály – Ki jogosult társadalombiztosítási alapon egészségügyi szolgáltatásra és ki nem?

Megjelent a Magyar Közlönyben a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: új Tbj.), amely 2020. július 1. napjával fog hatályba lépni. Ennek van egy igen vitatott pontja (szabálya), nevezetesen a 46. § (2) bekezdése.

dr. Futó Gábor

Emelkedik-e a mezőgazdasági őstermelők járulékterhe 2020. július 1-jétől?

Azon mezőgazdasági őstermelők között, akikre a biztosítás kiterjed, a járulékfizetési kötelezettség szempontjából két csoportot kell felállítanunk: a) a tevékenységet kezdő és a tevékenységet kezdőnek már nem minősülő olyan mezőgazdasági őstermelők, akiknek a tárgyévet megelőző évben a mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből származó bevétele meghaladta a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt;

dr. Futó Gábor

Az alapítványi jövedelmek személyi jövedelemadó kötelezettsége

A személyi jövedelemadóról szóló törvény számos rendelkezése tartalmaz a magánszemélyek alapítványoktól származó juttatásaival összefüggő előírást. Cikkünk az alapítványokra vonatkozó legfontosabb általános tudnivalók mellett, az Szja tv. tucatnyinál is több külön rendelkezését ismerteti.

Surányi Imréné

Jogosult-e a vállalkozó nagymama a gyedre?

Kérdésként merült fel, hogy jogosult-e nagyszülői gyermekgondozási díjra az a nagymama, aki havi 50.000 forintos tételes adót fizető kata adóalany, és egyben egy kft. tulajdonosaként az ügyvezetést munkaviszony keretében látja el. Lássuk a választ!

Jogszerű-e a próbanap?

A napi gyakorlatban sokszor találkozunk a „próbanap” kifejezéssel, a munkáltatók munkaerő-kiválasztási folyamatában gyakran szerepel, mint kiválasztási kritérium. Ha a jelentkező a próbanapot sikeresen teljesíti, akkor elnyerheti az állást. De gyakran felmerül a kérdés: jogszerű-e a próbanap?

Meghosszabbodott a részmunkaidő igényelhetősége a kisgyermekes szülők részére

A kisgyermekes munkavállalók 2015 óta kérhetik a munkáltatót, hogy teljes munkaidő helyett részmunkaidőben foglalkoztassák őket. A Munka Törvénykönyve 2020. január 1-jétől meghosszabbította azt az időtartamot, ameddig ezzel a joggal élhetnek a munkavállalók.

A tanulószerződéses diákok foglalkoztatása 2020. január 1-jétől

A 2020. január 1-jén hatályba lépett új szakképzési törvény jelentős változást hozott a szakmai gyakorlatos diákok foglalkoztatásában. Az eddigi tanulószerződést ugyanis szakképzési munkaszerződés váltja fel, és változnak a hozzá kapcsolódó adó- és járulékszabályok is. Mire kell figyelni, ha szakmai gyakorlatos diákot foglalkoztat?

Korábbi cikkek >>