Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

« Vissza

Digitális adminisztráció a társadalombiztosításban

Óriási előrelépés a társadalombiztosítási kifizetőhelyek elektronikus ügyintézése területén a 2023. júliusában bevezetésre került elektronikus adatszolgáltatás. Megteremtésre került az elektronikus kommunikáció lehetősége a kormányhivatalok és a társadalombiztosítási kifizetőhelyek között. A változássorozat része a közhiteles társadalombiztosítási kifizetőhelyi nyilvántartás is.

2023. július 1-jétől kezdődően a kifizetőhelyekről az egészségbiztosító nyilvántartást vezet. A kifizetőhelyek nyilvántartása – a foglalkoztatók kifizetőhelyi minőségével összekapcsoltan – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül [a következő felsorolás d) pontja kivételével].

A társadalombiztosítási kifizetőhelyek nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:

  1. a kifizetőhely neve, székhelye, adószáma,
  2. a kifizetőhelyi feladatokat ellátó szervezet neve, székhelye, adószáma (ha a kifizetőhelyi feladatokat a foglalkoztató helyett más látja el),
  3. a kifizetőhelyi feladatok ellátásának (iratőrzésnek) helye,
  4. a kapcsolattartóként kijelölt személy (kifizetőhelyi ügyintéző) neve és elérhetőségei,
  5. a kifizetőhely létesítésének napja,

a kifizetőhely megszűnésének napja.

A digitalizációs intézkedések hatása a kifizetőhely további feladatellátására

A 2023. július 1-jén bevezetésre kerülő új, elektronikus adatszolgáltatás csak az első lépcsőfok volt a digitalizáció szélesebb köre felé. A digitalizáció, és az elektronikus ügyintézés adta lehetőség magában foglalja a további, még papaíralapú nyomtatványok használata szükségességének felülvizsgálatát.

Ezen felülvizsgálat egyik eredménye, hogy KPE 200 számú „Segélyezési egyéni lap”, a KPE 210 számú „Gyermek ápolása címén igénybe vett táppénz nyilvántartási pótlap”, valamint a KPE 220 számú „Segélyezési egyéni lap (pótlap)” elnevezésű nyomtatványok papír alapú vezetése 2024. április 1-jétől nem kötelező, azon társadalombiztosítási kifizetőhelynek, amely az Ebtv. 79/B. § (4) bekezdése szerinti havi adatszolgáltatását .xml előállításával teljesíti.
Fontos azonban, hogy az a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató, amely nem .xml előállításával teljesíti a havi adatszolgáltatását, nem mentesül az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a baleseti táppénz folyósításáról az egyénenkénti nyilvántartás papír alapú vezetése alól. Így esetükben a KPE 200 számú „Segélyezési egyéni lap”, a KPE 210 számú „Gyermek ápolása címén igénybe vett táppénz nyilvántartási pótlap”, valamint a KPE 220 számú „Segélyezési egyéni lap (pótlap)” elnevezésű nyomtatványokon továbbra is köteles vezetni.

Ezen az úton haladva, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek adminisztratív terheinek csökkentése érdekében további egyszerűsítés, digitalizáció biztosan várható még a feladatok ellátásában.

(Cikkünket teljes terjedelmében a Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle júniusi számában olvashatják)

Adópraxis (2024-06-16)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben