Legfrissebb számunk tartalmából

A nők kedvezményes nyugdíja – a 40 év jogosultsági időből mi számít legalább 32 év munkavégzéssel szerzett jogosultsági időnek?

2011. január 1-jétől öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. Alkalmazandó jogszabályok: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny.) és a Tny. végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tny. vhr.)

dr. Futó Gábor

A nyugdíjas személyek társadalombiztosítási státusza

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. §-a sorolja fel azokat, akikre a biztosítás kiterjed, de bevezető szövegében ezekből kiveszi kiegészítő tevékenységet folytató személyeket.

dr. Futó Gábor

Ki jogosult árvaellátásra és meddig?

JOGOSULTSÁG ÁRVAELLÁTÁSRA Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is –, akinek szülője megfelel az özvegyi nyugdíjnál előírt, az elhunyt házastársra meghatározott feltételeknek. Vagyis a halál napjához igazodó szolgálat időt megszerezte.

dr. Futó Gábor

Rögzített öregségi nyugdíj igénylése özvegy esetében

Amikor a házaspár férfi tagja elérte az öregségi nyugdíjra jogosító életkort, nem kérte annak folyósítását, ehelyett a nyugdíj rögzítését kérelmezte. Mi lehet ez?

Ki jogosult árvaellátásra és meddig?

2022. január 1-től jelentősen nőtt az árvaellátás minimuma. A társadalombiztosítási juttatás nagyjából ötvenezer gyermeket érint.

Nyugdíj szempontjából haláleset az eltűnés is

A hozzátartozói nyugellátásra (ilyen az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj és a balesetei hozzátartozói nyugdíj) jogosultság szempontjából halálesetnek számít az eltűnés is, ha azt bíróság jogerősen megállapította.

Meg lehet vásárolni a nők 40 évi jogosultságához szükséget időt?

Egy idősebb hölgy nemsokára 60 éves lesz. Már nem szívesen dolgozna tovább a munkahelyén az eddigi fárasztó munkakörben. Elektronikusan adategyeztetésbe kezdett a lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó szervnél. A 44 év szolgálati idő rendben, de a 40 év jogosultsági idő nincs meg. Hogyan lehetséges ez és mit lehet tenni?

Korábbi cikkek >>