Legfrissebb számunk tartalmából

Ügyvezetők jogállása és járulékfizetése

A vezető tisztségviselő személyéről a gazdasági társaság alapításakor dönteni kell, és az alapító okiratban célszerű megnevezni azt is, hogy az ügyvezető milyen jogviszony keretében látja el a tevékenységet. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1)-(2) bekezdései alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.

dr. Veress Júlia

Hasznos tudnivalók a keresőképtelenségről

A szezonális őszi-téli megbetegedések okán ilyenkor megemelkedik a betegségek miatti távollétek száma, legyen szó akár saját betegségről, akár beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenségről. Sokszor „körbejár” a családon belül egy megfázás okozta betegség.

Molnárné dr. Balogh Márta

„Nők 40” – jogosultsági idő a gyermeknevelési ellátások mellett végzett munka esetén

A kisgyermek otthoni személyes gondozását többféle egészségbiztosítási, illetve családtámogatási ellátás teszi lehetővé a gyermek megszületésétől kezdve hos.- szú időn át. Ez az időszak a gyermeket gondozó, nevelő szülő számára párhuzamosan keresőtevékenység folytatását is jelentheti – meghatározott feltételek szerint.

Molnárné dr. Balogh Márta

Vállalkozás GYED mellett

Gyeden lévő anyuka, akinek korábbi munkahelyén már lejárt a munkaviszonya, keresőtevékenységgel kívánja kiegészíteni a gyed-jövedelmét. Milyen lehetőségei vannak, amennyiben a kiszemelt cég számla ellenében fizetne a ledolgozott órák után?

Betegellátás érvénytelen TAJ-szám esetén

A napokban több sajtótermékben is olvasható volt, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tájékoztatása szerint 2022. október közepén „mintegy 141 000 olyan adós volt, akinek azért érvénytelenítették a taj-számát, mert hat hónapnál régebben tartozott az egészségügyi szolgáltatási járulékával.” Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy miként kaphatnak ellátást az egészségügyi szolgáltatási járuléktartozás miatt érvénytelen taj-számmal rendelkezők.

Gyermekvállalás megszűnő munkaviszony mellett

Mi a teendő abban az esetben, ha a munkavállaló munkaszerződése nagyjából éppen akkor jár le, amikor előre láthatóan szülni fog. Ebben az esetben, a csed passzív jogon fog neki járni, ha megszűnik a munkaviszonya? Jogosult lesz gyedre ezt követően?

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdésként merült fel, hogy szükséges-e minimum-járulékot fizetni 2020. július 1-jét követően egy egyszemélyes kft. ügyvezetője után, aki ingyen látja el tevékenységét, és mellette egy másik kft.-ben heti 2 órás munkaviszonyban szintén ügyvezető.

Korábbi cikkek >>