Legfrissebb számunk tartalmából

Szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos változások

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) több ponton is módosul. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a jogszabály módosításokat, részletesen áttekintjük azok lényegét, és elemezzük a változások gyakorlati hatásait.

dr. Futó Gábor

Idény-, és alkalmi munkavállalás munkajogi és társadalombiztosítási szemszögből

Az idény-, és alkalmi munkavállalás, azaz az egyszerűsített foglalkoztatás az atipikus munkaviszonyok közé tartozik. Ez az atipikus munkaviszony egy olyan határozott idejű munkaviszony, amelyre egyrészt a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.), másrészt az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényt (a továbbiakban: Efo tv.) is alkalmazni kell. Továbbá figyelemmel kell lenni arra is, hogy amíg a munkaviszony biztosítási jogviszonyt eredményez, addig az idény-, és az alkalmi munkavállaló nem lesz biztosított. Ezen szempontokra tekintettel elsőként munkajogi szempontból tekintjük át az alkalmi munkavállalást, és az idénymunkát, majd ezt követően megnézzük társadalombiztosítási szempontból is.

dr. Radics Zsuzsanna Gabriella

Keresőtevékenység ellátások folyósítása mellett

A kisgyermekek nevelése, gondozása miatt igénybe vehető egészségbiztosítási, családtámogatási és szociális ellátások mellett egymástól eltérő, különböző szabályok szerint lehet keresőtevékenységet folytatni.

Molnárné dr. Balogh Márta

Rendezetlen munkaügyi kapcsolatok - zsebre megy

Az államháztartási törvény értelmében költségvetési támogatás csak annak nyújtható, aki megfelel – többek között – a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A megfelelés feltételei a közelmúltban szigorodtak, egyetlen hiba pedig évekre megfoszthat a támogatás lehetőségétől. Emellett az adatok nyilvánosak, azaz azonnal visszakereshető, hogy egy adott cég vagy szervezet eleget tett-e a követelményeknek.

A SZÉP-kártya története 2021-ben

Ember legyen a talpán, aki pontosan követni tudja a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás adózási szabályait, melyek az első veszélyhelyzettől kezdve folyamatosan módosulnak. A veszélyhelyzeti szabályozás sajátossága, hogy felülírja a személyi jövedelemadó, a szociális hozzájárulási adó, és a szakképzési törvény szabályait.

Adócsomag 2021: ezek a szabályok év végéig hatályosak

A tavasz folyamán számos – törvényi és kormányrendeleti szintű – adózást érintő módosítás került kihirdetésre. Az adócsomag változásai különböző időpontokban léptek-lépnek hatályba, ezért különös körültekintést igényel a jogszabályok alkalmazása. A változások egy része már 2021-ben alkalmazandó, más részük 2022. január 1-jétől, de van olyan módosítás is, amely ennél is később. Cikksorozatunkban az alkalmazás időpontja szerint vesszük sorra a legfontosabb változásokat. Ezúttal a 2021. év végéig élő szabályokat gyűjtöttük össze.

A távmunka szabályozásának újabb fejezete

A veszélyhelyzet egyik legjobban körüljárt munkajogi témája alighanem a távmunka és home office értelmezésének és alkalmazásának kérdésköre. A közelmúltban újabb jogszabály jelent meg a távmunka július 3-ától alkalmazandó legújabb szabályairól.

Korábbi cikkek >>