Legfrissebb számunk tartalmából

Nyugdíjszámítás 2020. december 31. napját követően– 2021. évi valorizációs szorzó

2021. március 27-én hatályba léptek a 2021. évi valorizációs szorzók a Magyar Közlönyben megjelent 141/2021. (III. 24.) számú kormányrendelet szerint. [A jogszabály a kihirdetését követő harmadik napon lépett hatályba.] Így már nincs akadálya annak, hogy a 2021. évben nyugdíjba vonulók nyugellátását a végleges összegben állapítsák meg.

dr. Futó Gábor

Háziorvos-választás, háziorvos-váltás

Az egészségbiztosítás egészségügyi ellátásaira jogosult személy számára biztosítani kell, hogy lakóhelyén vagy legalábbis annak közelében, választása alapján, nemétől, korától, betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesülhessen. Az alapellátás keretében szervezett egészségügyi szolgáltatás a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás. Fontos, hogy mindenkinek – így teljesen cselekvőképes személynek személyesen, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú, valamint a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen vagy teljesen korlátozott nagykorú személy pedig törvényes képviselője útján – joga van ahhoz, hogy háziorvost vagy házi gyermekorvost válas.- szon.

dr. Futó Gábor

A főállású kisadózó biztosítottak pénzbeli egészségbiztosítási ellátásai

A jogintézmény 2013-as bevezetése óta folyamatosan nő azon vállalkozók száma, akik közteher-fizetési kötelezettségeiknek a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) szabályai szerint tesznek eleget. Cikkünkben azt vizsgáljuk meg, hogy a társadalom egyre szélesebb rétegeit érintő kisadózói adózási módot választó személyek milyen feltételek mellett részesülhetnek az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaiban, milyen specialitások érvényesülnek az egyes ellátások összegeinek meghatározása során, illetve, hogyan lehet kisadózóként munkát végezni az ellátások mellett.

dr. Bogdán Zsuzsanna

Amikor a TAJ számunk érvénytelen

A közelmúlt gyakran tárgyalt, társadalombiztosítással összefüggő témája lett a türelmi idő megszűnése, a legtöbbször munkanélküli és még az egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot sem fizető állampolgárokkal szemben. Ilyenkor érvénytelenné válik a TAJ szám, a megoldást pedig a havi 8000 Ft összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése jelentheti, melyre a NAV lakóhely szerinti területi szerveinél köthető meg megállapodást.

Májusra is igényelhető az ágazati bértámogatás

A kormány ismét meghosszabbítja a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások számára biztosított ágazati bértámogatást. A támogatásra március előtt is jogosult szektorok cégei májusra is kérhetik a munkahelyek megtartását szolgáló állami segítséget – jelentette be Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Szigorodnak a rendezett munkaügyi kapcsolat feltételei

2021. március 11-én változtak a munkaügyi kapcsolat rendezettségéhez szükséges feltételek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a foglalkoztatás minden szempontból szabályosnak legyen tekinthető. A módosítás legfontosabb eleme, hogy már az egyszeri, végleges határozattal megállapított adózói mulasztás is kizárja a munkaügyi kapcsolatot rendezettségét, vagyis alkalmazotti be nem jelentés esetén az adózó már az első alkalommal felkerül a mulasztók listájára.

Foglalkoztatói vélelem és bizonyítási teher a munkaügyi ellenőrzés során

A foglalkoztatás-felügyelet és a munkaügyi ellenőrzés rendszerét új alapokra helyező törvény 2021. március 1-jétől már hatályba lépett, majd március 10-én megjelent a régóta várt részletszabályokat tartalmazó rendelet is. Ez utóbbi tartalmazza a bizonyítási teher szabályait, továbbá a foglalkoztatási vélelemmel kapcsolatos eljárási szabályokat.

Korábbi cikkek >>