Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

« Vissza

Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2023-ban

A 2023-as évre 14 százalékkal emelkedett az egészségügyi szolgáltatási járulék összege. A módosult összegű járulékot először január hónapra, 2023. február 12-éig kell megfizetniük az érintetteknek. Ezen felül továbbra is él a hat havi járuléktartozás következményét tartalmazó szabály.

Mi is pontosan az egészségügyi szolgáltatási járulék?

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 25. § (3) bekezdése szerint 2020. évet követően az egészségügyi szolgáltatási járulék tárgyévi havi mértéke a tárgyévet megelőző évi egészségügyi szolgáltatási járulék havi mértékének a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett fogyasztóiár-index előző év azonos időszakához viszonyított változásával valorizált összege, 100 forintra kerekítve. 
Az egészségügyi szolgáltatási járulék napi mértéke a havi mérték harmincad része, 10 forintra kerekítve. Az előbbiek szerint megállapított járulékmértékeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján a tárgyévet megelőző év október 31-ig közzéteszi.

A NAV közzétette a 2023. évtől hatályos havi és napi összeget:

havi napi
2023. január 1-jétől 9 600 Ft 320 Ft
2022. január 1-jétől 8 400 Ft 280 Ft
2021. január 1-jétől 8 000 Ft 270 Ft
2020. január 1-jétől 7 710 Ft 257 Ft
2019. január 1-jétől 7 500 Ft 250 Ft
2018. január 1-jétől 7 320 Ft 244 Ft
2017. január 1-jétől 7 110 Ft 237 Ft
2016. január 1-jétől 7 050 Ft 235 Ft

Ezek szerint a NAV (a KSH adataira támaszkodva) több, mint 14 százalékkal emelte az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét. 
A módosult összegű járulékot először január hónapra, 2023. február 12-éig kell megfizetniük az érintetteknek. 
Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett 
a) az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra semmilyen más jogcímen nem jogosult, 
b) tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet e tagja után, 
c) a központi költségvetés az ún. nemzeti kockázatközösségbe tartozó személyek (például nyugdíjas, tanuló, szociálisan rászorult, hajléktalan) után.

Az állami adóhatóság az egészségügyi szolgáltatási járulék címén megfizetett járulékot az Egészségbiztosítási Alapnak naponta utalja át.
A c) pont alatti esetben a központi költségvetés csak havi 9.150 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az Egészségbiztosítási Alapba (Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 74. §-a szerint). 2022. évben ez az összeg havi 7.950 forint volt.

Az a bizonyos hat havi járuléktartozás…

A Tbj. 2020. július 1. napjától hatályos, majd 2020. július 15-ével módosított 46. § (2) bekezdése szerint, ha az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét nem teljesíti és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegének hatszorosát, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám) egészségügyi szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában érvénytelen, az egészségügyi szolgáltatás térítésmentesen nem vehető igénybe. 
Az állami adó- és vámhatóság az egészségügyi szolgáltatás járulékfizetési kötelezettség nem teljesítéséből keletkező hátralékról szóló adatot átadja a biztosítotti nyilvántartás kezeléséért felelős szerv részére, amely ez alapján a TAJ számot egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljára érvényteleníti. 
A biztosítottak nyilvántartása kezeléséért felelős szerv [ez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)] a TAJ szám érvényességét az állami adó- és vámhatóságnak a tartozás megfizetéséről vagy a fizetési kedvezmény engedélyezéséről szóló adatszolgáltatását követő naptól állítja vissza. A tartozás utólagos megfizetése nem eredményezi a TAJ szám visszamenőleges érvényességét. Akkor sem, ha az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott elévülési időn belül az egészségügyi szolgáltatási járulékot behajtja.

Azoknak a személyeknek nyilván nem lehet ilyen tartozása, akik után a központi költségvetés fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot (nemzeti kockázatközösségbe tartozó személyek). Ezek felsorolását a Tbj. 22. § (1) bekezdés b) pontja és a 22. § (1) bekezdés c) – f), h) – p) és r) – t) pontja tartalmazza.

dr. Futó Gábor (2023-01-14)

Magyarországon 2024. január 1-jétől hatályba lépett az új adó- és társadalombiztosítási szabályozás, mely jelentős hatást gyakorolhat a társadalombiztosítási rendszer különböző területeire. Az intézkedések érintik a kiegészítő tevékenységeket, az átlagkeresetek számítását, az adózási szabályokat, valamint más területeket.

Egészségügyi szolgáltatási járulék:
A fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2024. január 1-jétől havi 11 300 Ft.

Átalányadózók családi járulékkedvezménye:
Az átalányadózó egyéni vállalkozók számára módosítják a családi járulékkedvezmény érvényesítésének szabályait.

Szünetelés alatt befolyt bevétel:
Az egyéni vállalkozók szünetelése idején a szünetelést megelőzően végzett tevékenységből származó bevételre alkalmazni kell a Tbj. 31. §-t.

Ezek a friss szabályok mélyreható változásokat indukálnak a magyar adó- és társadalombiztosítási rendszerben, ezért kiemelten fontos, hogy az érintettek figyelemmel kísérjék ezeket. A jogszabály szövegének részletes tanulmányozása és szakértői tanácsadás igénybevétele ajánlott a teljes körű információkért és részletekért.

Ne hagyja ki a Menedzser Praxis ingyenes Adó és Tb Különszámát, amit már több mint 10 ezren töltöttek le! Iratkozzon fel most, és sajátítsa el a legfrissebb szakmai ismereteket. Az előnyökből Ön is részesülhet! Olvassa el a kiadványt és legyen a szakmai siker útjának részese!

 

Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben