Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 741 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2023-12-04 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: A szocho adókedvezmények változásai 2024-től

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

« Vissza

Reprezentáció és üzleti ajándék szocho mentessége

A koronavírus-világjárványt követő gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló új kormányrendelet számos könnyítést tesz lehetővé a nehéz helyzetbe került vállalkozások számára. A jogszabály által érintett új lehetőségek (fizetési halasztás, részletfizetés) egy részére talán számítani lehetett, meglepetésként hatott viszont a reprezentáció és az üzleti ajándék szociális hozzájárulási adó mentességének bevezetése.

A kormányrendelet fizetési halasztás és részletfizetés (fizetési könnyítés) lehetővé tételét tartalmazó új szabályára korábbi cikkünkben már utaltunk, ahogy a szocho csökkentés részleteit is elemeztük
A reprezentáció és az üzleti ajándék szociális hozzájárulási adó mentességének bevezetése ugyancsak új elemként jelentkezik. 

A tárgyalt rendelet [318/2021. Korm. rendelet (VI. 9.)] értelmében a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1.  § (4) bekezdés b) pontjától eltérően nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni az Szja tv. 70.  § (4) és (5) bekezdése szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után.

Ez a rendelkezés a 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet kihirdetését követő nap, azaz 2021. június 10. és 2021. december 31. közötti időszakban történt juttatásokra vonatkozik. 

A reprezentáció és az üzleti ajándék béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatás, így a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó, illetve szociális hozzájárulási adó alapja a juttatás 1,18-szorosa. 

Az új rendelkezés értelmében a 2021. június 9-ig történt juttatások esetében tehát a juttatás 1,18-szoros értéke után a foglalkoztatónak mind a 15 százalékos szja-t, mind a 15,5 százalékos szochót meg kell fizetnie, 2021. június 10-től viszont a juttatást már csak az szja terheli.

A reprezentáció és üzleti ajándék köre

Az Szja tv. 3. § 26. pontja értelmében reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.  
Olyan szakmai, üzleti célból szervezett rendezvények sorolhatóak ide, mint például egy üzleti tárgyalás, egy közgyűlés, de szintén reprezentációnak számít a céget szakmailag érintő kiállítás, konferencia, vagy egy továbbképzés. Egyházi és állami ünnepek alkalmával is elszámolhatók reprezentációs költségek, például karácsonykor, húsvétkor, illetve Magyarország egyetlen hivatalos állami ünnepén augusztus 20-án is.
Az Szja tv. 3. § 27. pontja szerint üzleti ajándék: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány).  

Üzleti ajándék címén nem adható 

(Cikkünket teljes terjedelmében az Adó- és Járulékmegtakarítási Tanácsadó júliusi számában olvashatják)

 

Horváth-Farkas Zsuzsa (2021-06-30)

A szociális hozzájárulási adó változásai a reprezentáció és az üzleti ajándék körében

Az üzleti élet egyik velejárója a reprezentációs kiadások megjelenése. A reprezentáció sokféle formát ölthet, azonban ezen adójogi kategória megjelenése munkavégzéshez kötődik. A céges bulik esetében az étel-ital fogyasztásra nem a reprezentációs kiadások elszámolási szabályait kell alkalmazni, viszont Az egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás reprezentációnak minősül.

Az Szja tv. 3. §. 26. pontja értelmében reprezentációnak minősül a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.). Az előzőek akkor nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.
A reprezentáció fogalma nem keverendő össze az azonos feltételek mellett nyújtott olyan juttatásokkal, ahol a juttatás értéke egy főre vetítve nem határozható meg. Utóbbira ugyanis nincs szocho mentesség.

Az Szja tv. 70. § (5) bekezdése értelmében a reprezentáció egyes meghatározott juttatásnak minősül. A juttatás értékének 1,18-szorosa után a juttatónak személyi jövedelemadót kell fizetni. 

Az Szja tv. 3. § 27. pontja értelmében üzleti ajándéknak minősül a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék (ingyenesen vagy kedvezményesen adott termék, nyújtott szolgáltatás, valamint a kizárólag erre szóló utalvány). Az Szja tv. 70. § (5) bekezdése értelmében a reprezentáció egyes meghatározott juttatásnak minősül. Az üzleti ajándék értékének 1,18-szorosa után a juttatónak személyi jövedelemadót kell fizetni.

A Szocho tv. 1. § (4) bekezdése értelmében 15,5 százalék szocho fizetési kötelezettség áll fenn a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapja után. Ez azt jelenti, hogy a juttatás értékének 1,18 szorosa után kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót.

A 2021. június 9-én kihirdetett módosító kormányrendelet értelmében a Szocho tv. 1. § (4) bekezdés b) pontjától eltérően nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 70. § (4) és (5) bekezdései szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a juttatás e rendelet hatálybalépésének napja és a 2021. december 31. közötti időszakban történik.

Figyelni kell tehát arra, hogy az üzleti ajándék mikor kerül átadásra, illetve arra is, hogy a reprezentáció elszámolására milyen időpontban kerül sor. A kormányrendelet hatályba lépésének időpontja a kihirdetést követő nap, vagyis 2021. június 10. Ez azt jelenti, hogy a 2021. június 10. és 2021. december 31-e között nyújtott reprezentációs kiadások és üzleti ajándékok után nincs szocho fizetési kötelezettség.
 

Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben