Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 336 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

Az örökbefogadói díj

Az örökbefogadói díj 2020. január 1. napjától került bevezetésre, mint biztosításhoz kötött egészségbiztosítási pénzellátás. Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától 168 napig jár.

Ki jogosult?

Örökbefogadói díjra az a biztosított jogosult, aki 2. életévét, illetve ikergyermekek esetén a 3. életévüket betöltött gyermeket/gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vesz, feltéve, hogy a gyermek/gyermekek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket/gyermekeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem neveli legalább egy éve folyamatosan a háztartásában. A 365 napi biztosítás időbe be kell számítani a biztosítás megszűnését követően folyósított baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj idejét (ide nem értve a „hallgatói gyermekgondozási díj” idejét), a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári napot, és a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét. 

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától 168 napig jár. Az igényléshez a kérelmezőnek ki kell töltenie egy erre a célra rendszeresített formanyomtatványt.

Az örökbefogadói díj naptári napi alapját a következők szerint kell megállapítani: 

Az örökbefogadói díj összege a naptári napi alap 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszonya alapján is jogosult örökbefogadói díjra, a jogviszonyonként megállapításra kerülő díjak összegét egybe kell számítani. Az egybeszámított díjak összege sem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének 70 százalékát. A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét a minimálbér emelésének napjától számított 15 napon belül hivatalból felül kell vizsgálni, és a megemelt összeghatár figyelembevételével – ha kormányrendelet korábbi időpontot nem állapít meg – a minimálbér emelésének napjára visszamenőlegesen újra meg kell állapítani. 

Az örökbefogadói díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és naptári napi összegéről. 

Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán benyújtott örökbefogadói díj iránti kérelmet ismételten elbírálni nem lehet, azt a már megállapított összegben kell tovább folyósítani. Ha a jogosult több gyermek után is jogosult egyidejűleg örökbefogadói díjra, a maximum összeget gyermekenként kell meghatározni. 

Mikor nem jár örökbefogadói díj?

Nem jár örökbefogadói díj, ha 

dr. Futó Gábor (2022-05-30)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben