Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 357 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

Keresőképtelenség egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyok esetén

A keresőképtelenség elbírálásánál az a munkakör az irányadó, amelyben a biztosított a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően dolgozott. Előfordulhat, hogy egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a biztosított az egyik munkakörében keresőképtelen, míg a másik munkakörében munkavégzésre alkalmas, és kezelőorvosa a keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolást csak az egyik munkakörére állítja ki.

A keresőképtelenségről kiállításra kerülő orvosi igazoláson az állományban tartó kezelőorvos a munkakört is megjelöli. 

Például valaki az egyik munkáltatónál elektronikus adatrögzítői munkakörben dolgozik. Van egy mási munkahelye is, call center (telefonos ügyfélszolgáltatás) tevékenységet lát el. A biztosított kezelőorvos laryngitis-t (hangszálgyulladás) állapított meg a betegnél és ezt kezeli. Az utóbbi esetben az orvos a beteget keresőképtelen állományba veszi és e betegségről táppénzre jogosító igazolást ad ki. Az adatrögzítői munkakört az orvos szerint a biztosított el tudja látni, erre nézve nem állít ki keresőképtelenségi igazolást, ebben a munkakörben tehát táppénz nem jár.

Megjegyezzük még, hogy a keresőképtelenség 

A keresőképtelenség visszamenőleges igazolásával kapcsolatban gyorsan megjegyezzük azt is, hogy amennyiben valaki ellátta a munkáját, lehet ugyan orvosilag keresőképtelen, de jogilag nem. A táppénz a kieső kereset pótlását szolgálja, akit keresetveszteség nem ért, annak táppénz nem jár. Amennyiben valaki a keresetét részben kapja meg, a részben megkapott kereset után nem jár táppénz.

Egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén nem csak a keresőképtelenséget, hanem a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetve összegét is külön-külön kell megállapítani mindegyik jogviszonyban. 

Ezt a szabályt arra az esetre is alkalmazni kell, ha netán a több biztosítási jogviszony ugyanannál a foglalkoztatónál áll fenn.

Táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt a biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra, de legfeljebb egy éven át jár. A biztosítás akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincsen.

dr. Futó Gábor (2022-05-10)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben