Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 339 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

Versenytilalmi pótlék járulékkötelezettsége

A felmerülő kérdés alapján új munkavállaló havonta 125 ezer forint versenytilalmi pótlékot kap szerződése szerint. Járulékalapot képező jövedelemnek számít-e ez az összeg, vonni kell-e belőle a 18,5% tbj-t? Valamint: képezheti-e távolléti díj és betegszabadság alapját?

A Kúria 7/2015. számú elvi határozata alapján a versenytilalmi megállapodás alapján kifizetett juttatás nem minősül munkabérnek.

Az adóhivatal 2018-ban kiadott tájékoztatása alapján: „Kúria hivatkozott álláspontja a régi Mt. szabályain alapul, ezért a hatályos jogszabályi környezet alkalmazása során nem vehető figyelembe, illetve a járulékfizetési kötelezettség megállapítása során annak nincs relevanciája, hogy egy juttatás munkajogi szempontból munkabérnek minősül-e vagy sem. Fentiekre tekintettel a versenytilalmi megállapodás alapján kifizetett ellenérték a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 24. §-a szerint munkaviszonyból származó jövedelemként adózik, ha ezt a munkaviszony fennállása során, a munkabérrel együtt kapja a magánszemély. 
A Tbj. 4. § k) pontja alapján az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem járulékalapot képez. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezet 455. § (1) bekezdése értelmében pedig az említett díjazás után a kifizető 19,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adó fizetésére kötelezettet. A jogviszony megszűnését követően teljesített kifizetés egyéb jövedelemként viseli az adóterhet, ennek sorában az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget.”

Társadalombiztosítási járulék: Azaz, a kérdésben szereplő, munkaviszony alatt folyósított versenytilalmi megállapodás társadalombiztosítási járulékalapot képez.

Távolléti díj, betegszabadság: Az Mt. alapján a távolléti díjat

Álláspontunk szerint a fenti távolléti díjba a versenytilalmi megállapodás alapján kifizetett díj nem tartozik bele. A távolléti díj 70 százaléka a betegszabadság. Ha a távolléti díjba nem számít be a versenytilalmi megállapodás, akkor annak nem része a betegszabadság sem.

dr. Radics Zsuzsanna (2022-03-22)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben