Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 407 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

Hogyan kaphatnak egészségügyi szolgáltatást az Ukrajnából Magyarországra érkező, Magyarországon nem biztosított személyek?

Az Ukrajnában zajló háborúból menekülve nagyon sokan érkeznek Magyarországra. Az alábbi cikkben összefoglaljuk, hogy az Ukrajnából érkezők milyen egészségügyi ellátásokat vehetnek igénybe tb támogatottan Magyarországon.

Átmenetileg Magyarországon tartózkodók ellátása

A hatályos szabályok (1963. évi 16. törvényerejű rendelet, valamint a 7/1964. (VIII. 30.) MüM rendelet) alapján, ha ukrán állampolgár átmenetileg tartózkodik Magyarországon, akkor heveny megbetegedés és sürgős szükség esetén a gyógykezelést (orvosi és szakorvosi kezelést, gyógyszerellátást, kórházi és gyógyintézeti ápolást, gyógyászati segédeszközöket, azok sürgős pótlását vagy javítását) a feltétlenül szükséges mértékben a magyar – nem magán –  egészségügyi szolgáltatótól, az úti okmánya (pl: útlevél) alapján igényelheti. Az ellátások lejelentése „3”-as térítési kategóriában történik.

Egyéb esetben az ukrán állampolgár gyógykezelésben csak a költségek teljes összegének megtérítése ellenében részesülhet.

Megjegyzés: Kivételt képeznek ez alól a szabály alól a diplomáciai, konzuli és kereskedelmi képviseletek dolgozói, a kiküldöttek. Esetükben az ellátásokat a küldő állam (azaz, küldő államként Ukrajna) illetékes szervei nyújtják. További kivételt jelentenek azon vállalat dolgozói, akiket munka végzésére a másik állam területére küldtek ki, mert ez esetben az ellátást annak az államnak illetékes szervei nyújtják, amelynek területén a vállalat székhelye van.

Megjegyzés: A fenti tájékoztatás forrása elérhető oldalon.

Menedékesek ellátása

2022. március 8-ától Magyarországon nem biztosított, alábbi személyek ingyen kaphatják – az egészségbiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatóknál – az alábbi ellátásokat:

A menedékes a személyazonosságát és tartózkodási jogát igazolja az ID-1-es kártya. Az egészségügyi ellátásnál tolmács vehető igénybe a 1812-es telefonszámon.

A magyar állami egészségügyi szolgáltatóknál – azaz nem a magánszolgáltatóknál – térítésmentesen nyújtható ellátások:

1. Háziorvosi, védőnői ellátás

A fenti, Ukrajnából érkező személyek kaphatnak háziorvosi vizsgálatokat és gyógykezelést, krónikus betegek esetén állapotjavítást. Ezt az ellátást

Megjegyzés: A szálláshely kapcsán meg kell említeni, hogy a menedékes kérelmére, a részére kijelölt szálláshelyről a menekültügyi hatóság hatósági bizonyítványt állít ki.

Védőnői ellátás során a következő ellátások nyújthatók:

2. Szakellátás

A fenti, Ukrajnából érkező személyek kaphatnak 

Továbbá a fenti, Ukrajnából érkező személyek kaphatnak onkológiai szakellátást, és egyéb krónikus betegellátás keretében vizsgálatot és gyógykezelést, valamint az onkológiai szakellátás és egyéb krónikus betegellátás, állapotfenntartást vagy fájdalomcsillapítás érdekében gyógyszerkészítményt.

Szakorvosi kezelést követően a betegségből való gyógyulásig, illetve az állapot stabilizálódásáig pedig a következő ellátások nyújthatók: A fenti, Ukrajnából érkező személyek kaphatnak

Az ellátások lejelentése „D” térítési kategóriában történik.

Megjegyzés: A fenti kezelést követően nyújtott egészségügyi szolgáltatások akkor térítésmentesek, ha arra a háziorvosi ellátást nyújtó orvos beutalására vagy a járóbeteg-szakellátás, illetve fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosának visszarendelésére alapján kerül sor.

3. „Gyógyszerrendelés”

Az általános szabály szerint a menekülteknek a vényt az az orvos írhatja fel, aki rendelkezik a menekültügyi hatóság gyógyszerrendelésre jogosító bélyegzőjével. 
A vényre az orvosnak rá kell írnia a beteg személyes adatait, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiadott azonosítót, humanitárius célú tartózkodási engedély számát. Az így felírt gyógyszert, kötszert, gyógyászati segédeszközt, és a gyógyászati segédeszköz javítását az Ukrajnából jött menekült az Nemzeti Egészségbiztosítási Alap által támogatottan kapja.      

E-recept esetén négyféle azonosítási mód áll fenn Taj hiányára tekintettel. 

Magyarul nem beszélő beteg esetén az EMMI utasítása alapján javasolt felírási igazolást kiállítani a vény beazonosítása kapcsán. Magyarul beszélő páciensnek fel kell hívni a figyelmet arra, milyen adataival azonosították, és milyen okmányt kell bemutatni a készítmény kiváltásakor.

A gyógyszertárnak számlát kell kiállítania az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság mint vevő részére. A számla tartalmazza a gyógyszer megnevezését, mennyiségét és árát. A vényt és a számlát meg kell küldeni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek, amely elszámol az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal, és az így elszámolt összeget megküldi a szolgáltató részére.

dr. Radics Zsuzsanna (2022-03-21)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben