Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 277 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

Már nem vonatkozik a járulékfizetési alsó határ a CSED-en lévőkre

A társadalombiztosítási törvény 2021. január 1-jétől hatályos módosítása alapján visszamenőleges hatállyal alkalmazható az a szabály, mely szerint nem kell alkalmazni a járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést a munkaviszonyban álló és csecsemőgondozási díjban részesülő biztosított esetében.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint a munkaviszonyban és a munkaviszonnyal egy tekintet alá eső jogviszonyban álló biztosított személyek esetében a társadalombiztosítási járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka után meg kell fizetni akkor is, ha a biztosított járulékalapot képező jövedelme ennél kevesebb. Ez a járulékfizetési alsó határ.

A Tbj. 27. § (3) bekezdése a hatályba lépés napjától, azaz 2020. július 1. napjától úgy rendelkezett, hogy a járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni a munkaviszonyban álló és
a) gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülők,
b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban, a szakképzésről szóló törvény szerint szakképző intézményben nappali rendszerű szakmai oktatásban, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató esetében.

A Tbj. 27. § (3) bekezdés a) pontja 2021. január 1-jei hatállyal kiegészült a csecsemőgondozási díjjal, melynek következtében nem kell alkalmazni a járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést a munkaviszonyban álló és csecsemőgondozási díjban részesülő biztosított esetében sem.

Fontos, hogy a Tbj. kiegészítése 2021. január 1. napján lépett hatályba, de átmeneti rendelkezés biztosítja, hogy a mentesítési szabályt visszamenőlegesen már 2020. július 1-jétől lehet alkalmazni. 

(Érdemes megjegyezni, hogy a járulékfizetési alsó határra vonatkozó szabály 2020. július 1. napján lépett hatályba, de 2020. július és augusztus hónapokra még nem kellett alkalmazni.) 

Abban az esetben, ha a munkáltató 2020-ban csecsemőgondozási díjban részesülő munkavállaló esetében alkalmazta a járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést, akkor a vonatkozó havi 08-as adó- és járulékbevallását önellenőrzéssel módosíthatja.


(Lezárva: 2021. február 02.)

Adópraxis (2021-02-04)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben