Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 699 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

« Vissza

Elektronikus úton is továbbítható a táppénzes papír

A Kormány 2020. december 24-én megjelent rendelete alapján a keresőképtelenség igazolását az orvos elektronikus úton, e-mailben is továbbíthatja a beteg részére. Az orvosi igazolást pedig a beteg is elektronikus úton továbbíthatja a munkáltatója részére, amelyet a munkáltató köteles ebben a formában is fogadni és igazolni. A kormányrendelet módosítása 2021. február 8-ig lesz érvényben.

A 2020. november 4. napjától elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a Kormány ismételten könnyített a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolások kiállítása és továbbítása tekintetében.

A könnyítésről a Magyar Közlöny 2020. évi 290. számában megjelent 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet rendelkezik.

A Korm. rendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésétől eltérően a beteg részére nem kell átadni keresőképtelenségről szóló orvosi igazolást, hanem azt az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a beteg részére. 

A 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § a) pontja azt is kimondja, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a biztosított a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolást elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a foglalkoztató részére, aki a kérelem, illetve az igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

A Magyar Államkincstár a módosítás kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a táppénz megállapítására a veszélyhelyzet fennállása alatt is csak a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kiállított orvosi igazolás, kórházi (klinikai) ápolásról, illetve a szülő fekvőbetegellátást nyújtó intézményben történő, gyermeke melletti tartózkodásáról szóló igazolás alapján kerülhet sor. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a keresőképtelenségről szóló igazolásokat továbbra is a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően, szabályosan ki kell állítani minden esetben. Az igazolást tehát papír alapon el kell látni az orvos aláírásával, valamint munkahelyi és személyi orvosi bélyegzője olvasható lenyomatával. Ezt követően kerülhet sor a szabályosan kiállított keresőképtelenségi igazolás digitalizálására (szkennelésére) és elektronikus úton (különösen e-mailben) a beteg részére történő továbbítására. 

Az orvosi igazolások biztosítottakhoz történő eljuttatásának, illetve a biztosítottak által a foglalkoztatókhoz történő továbbításának elsődleges csatornája a veszélyhelyzet fennállása alatt az e-mail. Nincs lehetőség azonban a táppénz megállapítására, ha a biztosított nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy keresőképtelen állományban van, de az erről szóló orvosi igazolást nem csatolja. 

Az átmeneti szabályokat az orvosok a 2020. december 24. után kiállított keresőképtelenségi igazolásokra nézve alkalmazhatják. Vagyis elektronikus úton azon orvosi igazolásokat továbbíthatják a betegek részére, amelyeket 2020. december 25-én vagy ezt követően állítottak ki. 

Másrészt a biztosítottak 2020. december 24. után küldhetik meg a keresőképtelenségi igazolásokat elektronikus úton a foglalkoztatók részére. Erre akkor is lehetőségük van, ha maga az orvosi igazolás 2020. december 25-ét megelőzően került kiállításra. Ha például a háziorvos 2020. december 21-én állította ki az orvosi igazolást, és papír alapon adta át a biztosított részére, a biztosítottnak lehetősége van arra 2020. december 24. után, hogy ezt a papíralapú igazolást beszkennelje (esetlegesen lefényképezze) és e-mailben küldje meg a foglalkoztatónak.

(Magyar Államkincstár Központ)

(Lezárva: 2020. december 31.)

Adópraxis (2021-01-05)

A méltányossági táppénzre jogosultság meghosszabbítása


A méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátásokat érinti az – június 10-én hatályba lépő – kormányrendelet, mely szerint, ha a keresőképtelenség igazolhatóan az egészségügyi ellátás a koronavírus-járványhoz kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a táppénz a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig folyósítható. 
(326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 108. szám)

Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben