Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1078 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

Adózási könnyítés a munkahelyi gyermekfelügyelethez

A veszélyhelyzet ideje alatt minden munkáltató munkahelyi gyermekfelügyeletet biztosíthat a nála dolgozó munkavállalók gyermekei részére. A munkahelyi gyermekfelügyelet a Kormány intézkedése folytán adózási támogatásban is részesül. Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen egyéb szabályok betartása mellett szervezhető meg a munkahelyi gyermekfelügyelet.

A veszélyhelyzet időtartamára a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet alapján bármely foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a napközbeni felügyeletet.

Munkahelyi gyermekfelügyeletet bármely munkáltató létrehozhat, ahol a veszélyhelyzet idején szükség van a foglalkoztatottak gyermekeinek a felügyeletére. A munkahelyi gyermekfelügyelet fenntartója lehet gazdasági társaság, civil szervezet, egyéni vállalkozó, állami vagy nem állami fenntartású szervezet.

A munkahelyi gyermekfelügyeletet azon legalább 20 hetes, de legfeljebb 14 éves, egészséges, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek vehetik igénybe, akiknek a szülője az adott foglalkoztatónál dolgozik, és nyilatkozik arról, hogy gyermeke nem szenved fertőző betegségben.

A munkahelyi gyermekfelügyeletet a szülők által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon reggel 6 óra és este 18 óra között lehet biztosítani. A munkahelyi gyermekfelügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. A munkahelyi gyermekfelügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.

A 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet alapján a munkahelyi gyermekfelügyelet olyan végzettséggel, szakképesítéssel végezhető, amely jogszabály alapján feljogosít a bölcsődei ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet jogszabályban meghatározott munkaköreinek, vagy köznevelési intézmény pedagógus- vagy nevelő oktató munkát közvetlenül segítő munkaköreinek betöltésére.

A Korm. rendelet ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy a munkahelyi gyermekfelügyeletet egyebekben a miniszter által kiadott, és az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett szakmai iránymutatásnak (a továbbiakban: Szakmai iránymutatás) megfelelően kell biztosítani.

Érdemes megjegyezni, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapján ilyen szakmai iránymutatás nem található. A minisztérium honlapján egy 2020. április 28-án kiadott tájékozató olvasható, amely szerint a munkahelyi gyermekfelügyelet működtetéséhez bővebb információ található a Családbarát Ország Nonprofit Kft. által kiadott „Napközbeni gyermekfelügyelet” szakmai iránymutatásában, amely az alábbi linken érhető el:
https://macske.hu/wp-content/uploads/2019/10/macske.hu-dokumentumtar-3-napkozbeni-gyermekfelugyelet-tajekoztato.pdf

A Szakmai iránymutatás szerint napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást az nyújthat, aki a jogszabályokban rögzített feltételeknek megfelel, vagyis nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű, a feltételek alapján alkalmas a napközbeni gyermekellátás nyújtására, nem állnak fenn vele szemben kizáró körülmények és eredményesen elvégezte a miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot. A napközbeni gyermekfelügyeletben munkát vállaló személynek egészségügyi nyilatkozattal és érvényes foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kell rendelkeznie.

A Szakmai iránymutatás előírása szerint a fenntartónak a szolgáltatás nyújtóját munkaviszonyban kell alkalmaznia. Tekintettel arra, hogy az alkalmi munkára létesített jogviszony egyszerűsített foglalkozatásra irányuló munkaviszonynak minősül, így a munkahelyi gyermekfelügyelet ellátására alkalmi munkavégzés keretében is foglalkoztatható az arra alkalmas személy.

A Szakmai iránymutatás részletesen tartalmazza a munkahelyi gyermekfelügyelet létesítésének és működésének közegészségügyi feltételeit (pl. elsősegélynyújtó felszerelést kell biztosítani, a gyermekfelügyeletben használt textíliákat naponta, illetve szükség szerint kell cserélni és mosni, stb.), illetve tárgyi követelményeit (pl. a csoportszoba minimális hasznos alapterülete legalább három négyzetméter legyen férőhelyenként, de minimum 15 négyzetméter legyen, a nagyobb bútorokat a borulás veszélyének elhárítása érdekében rögzíteni kell, csak földelt vezetékkel ellátott berendezések használhatók, az elérhető konnektorokat vakdugóval kell ellátni, a gyermekek által elérhető üvegfelületeket védőfóliával kell ellátni, stb.).

A munkahelyi gyermekfelügyelet nyújtójának a jelenlegi veszélyhelyzetben a működés során:
–    folyamatosan tájékozódnia kell a fertőzés megelőzéséhez kapcsolódóan közzétett információkról (www.koronavirus.gov.hu),
–    a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatását (www.nnk.gov.hu) folyamatosan figyelemmel kell kísérnie és a szükséges ajánlásokat be kell tartania,
–    figyelemmel kell kísérnie az Operatív Törzs bejelentéseit,
–    a meghozott intézkedésekről informálnia kell az ellátott gyermekek szüleit és a munkatársakat,
–    minden információt át kell adnia arról, hogy mit tehetnek az ellátottak szülei és a munkatársak a maguk és a környezetük védelme érdekében.

A munkahelyi gyermekfelügyelet létrehozásához működési engedély nem szükséges, de a létrehozását legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző napon be kell jelenteni a polgármesternek és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak.

A 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet közteher könnyítést biztosít a munkahelyi gyermekfelügyeletet ellátó személynek kifizetett jövedelem tekintetében.

Az érvényesíthető kedvezmények:

1.    A munkahelyi gyermekfelügyelet végzése céljából foglalkoztatott személy járulékalapot képező jövedelméből kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell levonni. Ennek megfelelően a járulékalapot képező jövedelem után nem kell megfizetni a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékot.

A járulékmentesség nem érinti a biztosított társadalombiztosítási- és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét. Ezen időszak szolgálati időnek minősül és a keresetet, jövedelmet a nyugellátás összegének megállapítása során figyelembe kell venni.

2.    A munkahelyi gyermekfelügyelet végzésére foglalkoztatott személy számára kifizetett jövedelem, juttatás után nem kell teljesítenie a kifizetőnek szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget.

3.    A munkahelyi gyermekfelügyelet végzésére foglalkoztatott személy számára kifizetett jövedelem, juttatás után nem kell teljesítenie a kifizetőnek a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget.

A kedvezményeket a 2020. április, május és június hónapra elszámolt jövedelem esetében lehet alkalmazni.

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

Lezárva: 2020. május 19.

 

Dr. Teszéri-Rácz Ildikó (2020-05-19)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben