Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1314 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

A tanulószerződéses diákok foglalkoztatása 2020. január 1-jétől

A 2020. január 1-jén hatályba lépett új szakképzési törvény jelentős változást hozott a szakmai gyakorlatos diákok foglalkoztatásában. Az eddigi tanulószerződést ugyanis szakképzési munkaszerződés váltja fel, és változnak a hozzá kapcsolódó adó- és járulékszabályok is. Mire kell figyelni, ha szakmai gyakorlatos diákot foglalkoztat?

A Tbj-ben és a Szocho tv-ben is hatályát vesztették a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulóra és az ő foglalkoztatójára vonatkozó szövegrészek 2020. január 1-jétől, tekintettel arra, hogy az új szakképzési rendszer már nem tartalmazza a tanulószerződést, mint jogintézményt. Azonban fontos kiemelni, hogy a fennálló tanulószerződések esetében a 2019. december 31-én hatályos személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó- és járulékszabályokat kell változatlanul alkalmazni.

A Tbj. 2020. január 1-jétől nem tartalmazza a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló biztosítási kötelezettségére, a biztosítás szünetelésére, a járulékalapot képező jövedelemre vonatkozó szabályokat. Ennek oka, hogy a szakképző iskolai tanulmányokat folytató hallgató már a szakképzési munkaszerződés alapján válik biztosítottá az új rendelkezések alapján és járulékalapot képező jövedelemnek esetükben a szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli juttatás minősül. (A tanulószerződés esetében járulékalapot képező jövedelemnek a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjazás minősül.)

A Szocho tv. rendelkezései is módosultak az új szakképzési rendszer kapcsán. A kifizetőnek továbbra is adófizetési kötelezettsége keletkezik a megkötött tanulószerződések alapján ténylegesen kifizetett díjazás után.

Az Szja tv. módosítása érinti a tanulói juttatásokat is, a szakképzés új rendszerében adható juttatások adómentessége is biztosított lesz.

Az Szt. átmeneti szabálya szerint: „A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a tanulói jogviszonyból fakadó, vagy arra tekintettel jogszabály alapján a tanulót megillető, illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében - a 2019/2020. tanévben az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium nyelvi előkésztő évfolyamán, illetve szakközépiskola előkészítő évfolyamán részt vevő tanuló kivételével - az Nkt., a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: régi Szkt.) és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és más jogszabály e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni
a)    a tanuló tanulmányai befejezésére,
b)    a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre,
c)    a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, valamint
d) a tanuló juttatásaira.”

Az előzőek szerinti szabályozás alapján az adóhatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a tanulószerződés alapján tanulmányokat folytató tanulókkal kapcsolatosan kialakult gyakorlat nem változik! Az új szakképzési törvény 125. § (3) bekezdésében foglalt általános átmeneti szabály alapján mind a személyi jövedelemadó, mind a járulékok és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a jelenleg hatályos szabályokat kell alkalmazni a már fennálló jogviszonyokra (pl.: tanulószerződés), az új szabályokat pedig először az újonnan elindított képzések vonatkozásában kell alkalmazni.

Összefoglalva ez azt jelenti, hogy a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló társadalombiztosítási státusza nem változik, azaz a tanulószerződésen alapuló biztosítási kötelezettsége továbbra is fennáll és a járulékfizetési kötelezettségének alapja továbbra is a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjazás összege, továbbá a jövedelmet juttató kifizetőt a tanulószerződés alapján kifizetett díjazással összefüggésben továbbra is terheli a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség. Megjegyzendő továbbá, hogy a tanulót megillető juttatások vonatkozásában az Szja tv. 2019. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(Pénzügyminisztérium - NAV KI ÜTF)

 

 

Adópraxis (2020-01-20)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben