Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

« Vissza

Osztalék kifizetés készpénzben

A kérdésben szereplő, egyszemélyes kft., amely nem az áfa hatálya alá tartozik, 2023. évi eredményét osztalékként kifizeti. A kifizetés készpénzben történik és meghaladja a 2 millió forintot. Van bejelentési kötelezettség magánszemély részére készpénzben kifizetett osztalékról a NAV felé?

A kft. egyedüli tulajdonosnak készpénzben kifizetett osztalékra a 2017. évi CL. törvény (Art.) 40. §-ában előírt bejelentési kötelezettség nem vonatkozik. Ugyancsak nem értelmezhető az Art. 114. § (3) bekezdésében foglalt korlátozás a készpénzben kifizetett osztalékra. Nincs tudomásom olyan jogszabályi rendelkezésről, amely kérdésben vázolt esetben a kft., vagy a tulajdonos terhére bejelentési kötelezettséget írna elő. Ettől függetlenül mindenképpen vizsgálandó, hogy a kft. megszegte-e/megszegi-e az Art. 117. § (2) bekezdésében foglalt szabály, amely szerint a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó (a Kft. ebbe a körbe tartozik) – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével köteles pénzeszközeit pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán lebonyolítani, és ennek érdekében pénzforgalmi számlaszerződést kötni.

Amennyiben az osztalék kifizetés pénzügyi fedezetét képező készpénz nem volt indokolt pénztárban tartani tekintettel a cég tevékenysége által generált készpénz-forgalomra, akkor a kft. jogsértően járt el, s azzal is megsérti a hivatkozott rendelkezést, ha az említett összeget a pénztárba tartja.

Továbbá azt is meg kell vizsgálni, hogy a kft. a pénzkezelési szabályzata alapján ilyen nagyságrendű kifizetést teljesíthet-e a készpénzben. Nincs akadálya a pénzkezelési szabályzat módosításának annak érdekében, hogy a kifizetés a szabályzat alapján teljesíthető legyen, de ettől a cég megsérthette/megsértheti az Art. 117. § (2) bekezdését.

Ha az említett összeg pénztárba való tartása nem tekinthető indokoltnak (a cég készpénzben felmerülő kiadásai elenyészőek), akkor ezt a helyzetet minél előbb meg kell szüntetni, azaz a készpénzt be kell fizetni a céges bankszámlára, s az osztalékot onnan kell elutalni a tulajdonos részére.

Bonácz Zsolt (2024-06-24)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben