Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 2 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

Elektronikus igazolás kiállítása a gyermekek betegsége esetén

2024. május 10-én jelent meg 2024. évi XXV. törvény, amely többek között rendelkezik a gyermekek betegsége esetén kiállítható elektronikus igazolásról és annak továbbításáról. Az új szabályt 2024. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 2024. szeptember 1-jétől kiegészül a következő szabályokkal:
Ha betegség vagy annak gyanúja miatt orvosi igazolás szükséges az óvodai foglalkozásról, vagy tanuló esetében a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, illetve kollégiumi foglalkozásról történő távolmaradás igazolásához, akkor a szülő – míg 14. életévet betöltött tanuló esetében a tanuló szülője vagy a tanuló – kérésére ezen orvosi igazolás kiállítása és annak továbbítása az alábbiak szerint történik:

Az orvos elektronikus igazolást állít ki. Az elektronikus igazolás a következő adatokat tartalmazza:
a)    a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét,
b)    a beteg születési dátumát,
c)    az igazolt időszak kezdő és befejező dátumát,
d)    a testnevelésórára vonatkozó felmentés időszakát,
e)    az elektronikus igazolás kiállításának időpontját,
f)    az elektronikus igazolást kiállító egészségügyi szolgáltató azonosító adatait,
g)    az elektronikus igazolást kiállító orvos azonosítóját (pecsétszámát és nevét), kapcsolattartási adatait,
h)    az egészségügyi ellátás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) –naplósorszámát.
Tehát az elektronikus igazolás nem csak a gyermek jogszerű távolmaradását, hanem adott esetben a testnevelési óráról való felmentést is igazolja.
Az elektronikus igazolást a távolmaradás – beleértve a testnevelési óra esetén a felmentést is – hiteles igazolásának kell tekinteni.
Az igazolás kiállítására köteles orvos az elektronikus igazolást az EESZT útján soron kívül továbbítja a köznevelési vagy szakképző intézmény számára.

Adatok megismerhetősége

Az EESZT működtetője biztosítja, hogy az elektronikus igazolást az igazolás kiállítására köteles orvos úgy továbbítsa, hogy a c)–h) pontokban foglalt adatokat kizárólag a következők ismerhetik meg:

Továbbá az EESZT működtetője azt is biztosítja, hogy az adott köznevelési vagy szakképző intézmény tanulmányi rendszeréhez hozzáféréssel rendelkező gyerek, tanuló, szülő a fenti elektronikus igazolást megismerhesse.

Adatkezelés

Rendezte a jogszabály azt is, hogy az óvoda, iskola, illetve a tanulmányi rendszer üzemeltetője milyen adatot és meddig kezelhet. Ennek keretében

dr. Radics Zsuzsanna (2024-06-20)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben