Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

« Vissza

Rokkantsági ellátás alapja

Beletartozik-e a rokkantsági ellátás alapjába a munkanélküli segély, illetve a nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes) összege?

Ha valaki az igény beadása előtti évben január 1-jétől táppénzen volt, majd utána munkanélküli segélyen, annak letelte után pedig nyesen van december 31-ig, akkor nála a táppénz előtti időszak jövedelmét veszik figyelembe? Vagy ezt külön kérni kell?

A rokkantsági ellátás alapja a havi átlagjövedelem adott százaléka, amely az alapösszeg adott százalékánál nem lehet sem kisebb, sem nagyobb. A „százalék” a megváltozott munkaképesség mértékétől függ.

 Alapösszeg idén 137 655 forint.

Havi átlagjövedelem: a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző naptári évben (a referencia-időszak) elért, társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelem napi átlagának 30-szorosa. Ha a jogosult a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a referencia-időszak kezdő időpontját követően szerzett, a kérelem benyújtásának napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult amiatt nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert a vizsgált időszakban vagy ennek egy részében táppénzben, baleseti táppénzben részesült, ha az számára kedvezőbb, a táppénzt, baleseti táppénzt megelőző 180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni.

Az álláskeresési járadék, valamint a nyes után nyugdíjjárulékot kell fizetni, így ez nem képezi a rokkantsági ellátás alapját.

Ami a táppénz előtti időszak jövedelmének figyelembe vételét illeti: ahogy az a fenti szabályban is meghatározásra került, ha a jogosult amiatt nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert a vizsgált időszakban táppénzben részesült, ez esetben, ha a rokkantsági ellátásra jogosult személy számára kedvezőbb, akkor a táppénzt megelőző 180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni.

dr. Radics Zsuzsanna (2024-03-15)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben