Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 320 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

Tagi kölcsön utáni kamat elszámolása

Kell-e a tagi kölcsön után a kft.-knek kamatot fizetnie? Hogyan kell elszámolni a tagi kölcsön után képződött és megfizetett kamatot?

A tagi hitel esetében a hitelszerződést illetően rendelkezni kell a kamatfizetésről is. 

Ez annyit jelent, hogy a kamatot a felek állapítják meg, tehát lehet a tagi hitel kamatmentes is. Elfogadott kamatmérték a mindenkori jegybanki alapkamat + 5%. Ettől eltérő esetben, amennyiben a kamat mértéke alacsonyabb lenne vagy nem is létezne, akkor a vállalkozásnál adóalapot növelő tétel lesz a jegybanki alapkamat + 5%-hoz igazodó különbözet. Elöljáróban viszont rögzíteni kell, hogy a magánszemélynek a hitelszerződésből befolyt és kamatként nevesített jövedelme valójában nem kamat, mivel kamatot csak pénzintézet fizethet a pénzbetét után. 
Kamatnak minősül az adós által (pénzintézet) a kölcsönnyújtónak (betételhelyezőnek) vagy az igénybe vett kölcsön (elfogadott betét) használatáért, kockázatáért időarányosan fizetett (juttatott), a magánszemélyt terhelő, illetőleg megillető pénzösszeg és/vagy egyéb hozadék (ideértve a nyereménybetét esetében juttatott nyereményt is).
Amennyiben a felek (magánszemély és vállalkozás) a tagi kölcsön szerződésben kamatok megfizetésében állapodnak meg, akkor a kamatszámítás szerint képződött jövedelem, hivatkozással a Szja törvény 65. § (1) bekezdésére nem minősül kamatjövedelemnek. Ez a jogszabályhely tételesen felsorolja, hogy mely jövedelmek tartoznak a kamatjövedelmekhez, viszont a tagi kölcsönre vonatkozó kamat nem szerepel a felsoroltak között.

Az előzőekben leírtak alapján a tagi kölcsön után képződött és megfizetett kamatot nem kamatjövdelemként kell elszámolni a magánszemélynél, hanem egyéb bevételként, amely után a magánszemély összevont jövedelemként adózik. 

A kamat után ami valójában egyéb bevétel a kifizetőnek levonási (Szja 15%) kötelezettsége keletkezik, amelyről a magánszemélynek igazolást is kell kiállítani. A magánszemély pedig az éves bevallásában szerepelteti az összeget a kifizetőtől kapott igazolás alapján.

Mivel a nevezett kamatjövedelem gyakorlatilag egyéb jövedelemként adóköteles, ezért a megállapított kamat (egyéb bevétel) összege után a kifizetőnek 13% Szocho fizetési kötelezettsége is keletkezik a Szochó törvény 3. § (3) bekezdése alapján.

Leipán Tibor (2023-03-13)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben