Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 795 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

Rendezetlen munkaügyi kapcsolatok - zsebre megy

Az államháztartási törvény értelmében költségvetési támogatás csak annak nyújtható, aki megfelel – többek között – a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A megfelelés feltételei a közelmúltban szigorodtak, egyetlen hiba pedig évekre megfoszthat a támogatás lehetőségétől. Emellett az adatok nyilvánosak, azaz azonnal visszakereshető, hogy egy adott cég vagy szervezet eleget tett-e a követelményeknek.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok új követelménye

A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés feltételrendszerét 2021. március 11. napjától – az Áht. felhatalmazása alapján – a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

A Rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében az Áht. alkalmazása szempontjából nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit  
a) az állami adóhatóság vagy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az adózás rendjéről szóló törvényben vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság
ba) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése,
bb) a foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabályban a munka díjazására vonatkozó rendelkezések megsértése,
bc) a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése vagy

c) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az sem, akit harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt a hatóság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül végleges – közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott közigazgatási határozatban bírsággal sújtott.

Kapcsolódó
munkaugyi-ellenorzes-szankcioi

Az új munkaügyi ellenőrzés szankciói

A foglalkoztatás-felügyelet és a munkaügyi ellenőrzés rendszerét új alapokra helyező törvény 2021. március 1-jétől már hatályba lépett, majd március 10-én megjelent a régóta várt részletszabályokat tartalmazó rendelet is. A hatósági ellenőrzés által alkalmazható szankciókat összesen két törvény és az új rendelet tartalmazza, így talán segíthet, ha összefoglalva is áttekintjük a lehetséges jogkövetkezményeket.

Hatósági nyilvántartások közzététele

A Rendelet általánosan meghatározza azoknak a nyilvántartásoknak (igazolásoknak) a körét, amelyek alapján ellenőrizhető a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak történő megfelelés. 

Ezek elsősorban az állami adóhatóság valamint a foglalkoztatás-felügyleti hatóság által vezetett és nyilvánosságra hozott nyilvántartások. 

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a Rendelet hatályba lépését követően tartott ellenőrzés alapján indult ügyekben a fenti szabálytalanságok miatt munkaügyi bírságot kiszabó határozatainak adatait már első esetben történt elkövetés esetén nyilvánosságra hozza a hatósági nyilvántartásában a megfelelő kormányzati oldalon.

Korábban ismételt mulasztás feltárására és szankcionálására is szükség volt ahhoz, hogy valaki bekerüljön a nyilvántartásba, ami azt jelenti, hogy a rendszer lényegesen szigorúbbá vált. 

Azoknak a listáját, akik nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményrendszerének a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is havi rendszerességgel nyilvánosságra hozza a honlapján. 

A NAV adatbázisában ezzel kapcsolatba jelenleg a következő listákat találhatjuk meg:

Törlés a nyilvántartásból

Kizárólag az általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó döntések esetén – NAV határozatban közölt bírság, vagy bírósági döntés esetén esetén nem – a foglalkoztató a közzétételi kétéves határidő letelte előtt kérheti a jogsértést megállapító döntéssel kapcsolatban nyilvánosságra hozott adatai törlését az alábbi feltételek teljesítése esetén:

A törlés tehát megehetősen sokba kerül, hiszen pl. egy fő alkalmi munkavállaló bejelentés nélküli foglalkoztatása esetén 2021. augusztus hónapban minimum 502 200 forintot kell fizetni a döntésben foglalt bírságon felül. 

A törlésre vonatkozó kérelem benyújtható a kormányrendelet hatályba lépését megelőzően megtartott munkaügyi ellenőrzések alapján közzétett munkaügyi bírsághatározatok adataival kapcsolatban is.
A közzétételi időtartam előtti törlés kérelmezési lehetősége nem vonatkozik a harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatti bírsághatározattal, illetve a korábbiak szerinti befizetésre kötelezéssel kapcsolatban közzétett adatokra.

A befizetést az Innovációs és Technológiai Minisztérium alábbi bankszámlaszámára kell teljesíteni:
Számla neve: Munkaügyi bírsággal sújtott foglalkoztatók közzétételének törlése - befizetési számla
Számla száma: 10032000-00362708-00000000
Az átutalás Közlemény rovatában a foglalkoztató adószámát fel kell tüntetni.

Hangsúlyozzuk, hogy a kiszabott munkaügyi bírság összegét a bírsághatározatban megjelölt, a fentitől eltérő bankszámlaszámra szükséges átutalni.

A kérelem benyújtása elektronikus úton az ÁNYK-n keresztül történhet az OMMF_0303 számú nyomtatvány kitöltésével, az alábbi linken.

A kérelemhez minden esetben csatolni kell az átutalást igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát (nem szerkeszthető formátumban).

A törlést elrendelő határozat meghozatala előtt a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy az érintett munkáltató a kötelezettségeinek eleget tett-e, így többek között megvizsgálja, hogy 

Tanulságok

A leírtakból is jól látszik, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó előírásokra érdemes fokozottan figyelni, hiszen a későbbiekben nagyon sokba kerülhet egy hiba, függetlenül attól, hogy az véletlenül vagy akarattal következett e be. 
Erre tekintettel érdemes időt, energiát szánni a cégen belüli munkaügyi átvilágításra, mert némi odafigyeléssel megelőzhető a bírság, megspórolható a törlési díj, illetve elkerülhető a törléssel kapcsolatos procedúra.

Horváth-Farkas Zsuzsa (2021-07-28)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben