Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1153 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

Így indulhat újra az élet áprilistól

A Kormány legújabb rendeletével április 8-ig meghosszabbította a szigorított védelmi intézkedések hatályát, ezzel egyidejűleg azonban döntött a lehetséges újranyitás első intézkedéseiről is. A feloldás első lépéseinek megtételére a kettőmillió-ötszázezredik COVID-vakcina beadása után nyílik lehetőség.

A Kormány a 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelettel 2021. április 8-ig meghosszabbította a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet alkalmazását.
A védelmi intézkedések fenntartásával egyidejűleg a Kormány döntött a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásáról is. A feloldás első fokozatának szabályait a 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet állapítja meg. A feloldás első fokozatára vonatkozó szabályok a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lépnek hatályba. A szabályok hatálybalépésének napját a belügyminiszter határozattal állapítja majd meg.

A kijárási tilalom szűkítése

A vonatkozó kormányrendelet alapján a kijárási tilalom időszaka 20:00 óra helyett 22:00 órakor kezdődik és 5:00 óráig tart majd – a kettőmillió-ötszázezredik oltás beadásának napját követő naptól. 

Üzletek nyitva tartása

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek. A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani, az e célra szolgáló helyiségben vagy helyszínen megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybe vétele. Az üzletek 5:00 óra és 21:30 óra között tarthatnak nyitva. Ebben az időszakban megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás. A vendéglátó üzletben továbbra is az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig lesz megengedett a tartózkodás, egyéb korlátozás a vendéglátó üzleteket nem érinti, a rendelet alkalmazásában a vendéglátó üzlet ugyanis nem minősül üzletnek. A vendéglátó üzletekre tehát nem vonatkoznak az egyéb üzletekben való tartózkodásra meghatározott alábbi korlátozások.

A védelmi intézkedések feloldása első ütemének hatályba lépésével bevezetésre kerülő szigorítás, hogy a tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben csak egy vásárló, a tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében pedig legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat. E korlátozás nem vonatkozik a 14. életévét be nem töltött kiskorúra valamint a 65. életévét betöltött személy és a fogyatékossággal élő személy segítőjére. Ha a vásárlótér négyzetméterben meghatározott területének egytizede nem egész szám, a kerekítés szabályát úgy kell alkalmazni, hogy a kapott értéket 0,5-től felfelé, ez alatt lefelé kell kerekíteni. A rendelet alkalmazásában vásárlótér az a terület, ahova az üzlet vásárlói vásárlás céljából beléphetnek. Az üzlet üzemeltetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy az üzletben egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat.

Az üzemeltetőnek arról is gondoskodnia kell, hogy a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – folyamatosan tartsanak egymástól 1,5 méteres távolságot. A vásárlók számára a biztosítani kell a kézfertőtlenítés lehetőségét, és gondoskodni kell az üzlet vásárlóterében a felületek valamint a bevásárláshoz használt eszközök folyamatos fertőtlenítéséről is. A vásárlótérrel nem rendelkező üzlet üzemeltetőjének is ügyelnie kell arra, hogy a sorban állók egymástól folyamatosan 1,5 méteres távolságot tartsanak. A bevásárlóközpont üzleten, valamint szolgáltatás céljára szolgáló helyiségén kívüli területén történő tartózkodás, közlekedés, továbbá a várakozás során is mindenki köteles legalább 1,5 méter távolságot tartani. A Kormány felkérte a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabályok betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamig tartózkodjanak.

Járványügyi szabályok szankciói

A fenti védelmi intézkedéseket megszegő üzlet illetve szolgáltatás üzemeltetője 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírsággal sújtható valamint a helyiség, terület, intézmény, illetve helyszín legalább egy napra, legfeljebb egy évre ideiglenesen bezáratható. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Nem alkalmazható azonban szankció, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, különösen, ha a jogsértő személyt felszólította távozásra, és azt követően, hogy e felszólításnak a jogsértő nem tett eleget, értesítette a rendőrséget. A rendelet szabályait megszegő természetes személy szabálysértést követ el, és 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A helyszíni bírság összege pedig 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén 200.000,- Ft-ig terjedhet.

 

dr. Balás Endre (2021-03-30)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben