Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1193 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

A minimálbér alkalmazása az egészségbiztosítási ellátások megállapításakor

A minimálbér és a garantált bérminimum összege az idei évben – 2021. február 1-jei hatállyal – januárban került megállapításra. Ez a helyzet a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások megállapítása során is számos kérdést vetett fel. A Magyar Államkincstár – az egységes jogalkalmazás érdekében – tájékoztatót tett közzé a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére.

2021. február 1-jén lépett hatályba a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet, amelynek 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 167.400 forint. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 219.000 forint.

A minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról szóló 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében, ahol jogszabály rendelkezése szerint valamely jogosultság megállapításának vagy felülvizsgálatának a tárgyév januárjában érvényes kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált bérminimum az alapja, ott a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimum alapján a jogosultságot 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni.

A hivatkozott jogszabályhelyek alapján – bár a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére csak 2021. február 1-jétől került sor – 2021. január 1-jétől fel kell emelni valamennyi olyan, 2020. december 31-én már folyósított pénzbeli egészségbiztosítási ellátás összegét, amelynek a tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) felülvizsgálati kötelezettséget ír elő. Ilyen ellátásnak tekintendő:

A már 2020. december 31-én folyósított pénzbeli egészségbiztosítási ellátások felülvizsgálata mellett a hivatkozott jogszabályok rendelkezéseit alkalmazni kell – 2021. január 1-jére visszamenőleges hatállyal – minden olyan kérelem elbírálásakor, ahol az ellátás megállapítása során szükségessé válik (illetve vált volna) a 2021. évi minimálbér vagy a garantált bérminimum figyelembevétele. Vagyis, ha a kérelem elbírálása során szükségessé válik a minimálbér vagy a garantált bérminimum figyelembevétele 2021. januárra vonatkozóan, akkor nem a 2020., hanem a 2021. évi összegekkel kell számolni.

Az előző bekezdés szerinti rendelkezés érinti a következő eseteket:

A fentieken túl a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokkal összefüggésben általános jelleggel is figyelembe kell venni, hogy 2021. január hónapra nézve bármely tényállás és jogintézmény alkalmazása során a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelettel megállapított 2021. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum veendő figyelembe.

Abban az esetben, ha már a kifizetőhelyi tájékoztató 2021. január 29-i közzététele előtt sor került olyan pénzbeli egészségbiztosítási ellátás megállapítására, amely összegének a meghatározása során figyelembevételre került 2021. január hónapra nézve a minimálbér 2020. évi összege, úgy ezeket az ellátásokat felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot 2021. február 28. napjáig kell elvégezni. 

(Magyar Államkincstár Központ)

(Lezárva: 2021. január 29.)

 

Adópraxis (2021-02-18)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben