Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1348 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

Ön kijelentette már a NAV-nál a nyugdíjas biztosítottakat?

2020. július 1-jétől már nem csak a munkaviszonyban álló, hanem – foglalkoztatási formától függetlenül – minden munkát végző saját jogú nyugdíjas mentesül a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól.

A 2020. július 1-jén hatályba lépett új Tbj. szerint nem minősül biztosítottnak az a saját jogú nyugdíjas, aki biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytat.

Érdemes megemlíteni, hogy 2019. január 1-jével már megszűnt azoknak a saját jogú nyugdíjasoknak a biztosítási jogviszonya, akik a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében dolgoztak. Most tovább bővült a kör.

A július 1-jén hatályba lépett módosítás következtében – bármilyen biztosítási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetén – mentesül a saját jogú nyugdíjas a társadalombiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék megfizetése alól, a foglalkoztató pedig a saját jogú nyugdíjas részére kifizetett, járulékalapot képező jövedelem után megállapított szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alól.

A foglalkoztatóknak most arra kell figyelemmel lenniük, hogy saját jogú nyugdíjas foglalkoztatása esetén 2020. július 1-jétől a saját jogú nyugdíjas személy biztosítotti jogállása a törvény erejénél fogva megszűnik, melyet az adózás rendjéről szóló törvény alapján a foglalkoztatónak 8 napon belül, vagyis 2020. július 8. napjáig, a 20T1041-es számú adatlapon az állami adó- és vámhatóság felé be kell jelenteni.

Ahhoz, hogy pontosan meghatározható legyen az érintett személyi kör, tisztázni kell azt a kérdést, hogy ki minősül saját jogú nyugdíjasnak.

A Tbj. értelmező rendelkezése alapján saját jogú nyugdíjas az a természetes személy, aki
1.    a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban (ilyen ellátásnak minősül az életkortól függetlenül legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkező nő számára megállapított nyugdíj is);
2.    szociális biztonságról szóló egyezménnyel érintett állam által megállapított öregségi nyugellátásban;
3.    a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban);
4.    egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban;
5.    a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban
részesül.

A felsorolt személyek abban az esetben is saját jogú nyugdíjasnak minősülnek, ha a nyugellátásuk folyósítása szünetel.

Érdemes megemlíteni, hogy nem minősülnek saját jogú nyugdíjasnak azok a személyek, akik részére 2012. január 1-jétől a korábbi előrehozott, korkedvezményes, korengedményes öregségi nyugdíjuk, szolgálati nyugellátásuk már nem nyugdíjként, hanem korhatár előtti ellátásként, vagy szolgálati járandóságként kerül továbbfolyósításra, illetve 2011. december 31-ét követően részükre korhatár előtti ellátást, vagy szolgálati járandóságot állapítottak meg. Szintén nem minősülnek saját jogú nyugdíjasnak azok a személyek sem, akiknek a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásuk 2012. január 1-jétől rehabilitációs vagy rokkant ellátásként kerül továbbfolyósításra, illetve a megváltozott munkaképességű ellátásuk ezen időponttól kezdődően került megállapításra.

Fentiekre figyelemmel minden foglalkoztatónál szükséges megvizsgálni, hogy van-e olyan biztosítási jogviszonyban álló személy, aki saját jogú nyugdíjasnak minősül, és amennyiben van ilyen (például nyugdíjas vezető tisztségviselő), akkor szükséges ezen személy biztosítási jogviszonyának megszűnését az állami adó- és vámhatóságnál határidőben, azaz 2020. július 8. napjáig bejelenteni.

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

Lezárva: 2020. július 7.

 

Jogkövető szerkesztőség (2020-07-09)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben